เวียดนาม บาน่าฮิลล์ ดานัง 2 สวนสนุก 4D3N

ทัวร์เวียดนาม DAD06

สายการบินVietnam Airlines(VN) เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท บินสายการบินประจำชาติ Full Service นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์+กุ้ง Lobster โบสถ์สีชมพู สะพานแห่งความรัก

Share

Share


 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก(-/-/D) 
วันที่สอง ล่องเรือกระด้ง –เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน - SUNWORLD DANANG WONDERS(B/L/D) 
วันที่สาม ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ –สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ ฝรั่งเศส –นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์(B/L/-) 
วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ –วัดหลินอึ๋ง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-) 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com