จีน ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน FGSB

สายการบิน ไทยแอร์เวย์ เดินทาง ต.ค. 62 - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 19,899 บาท ดินแดงในหุบเขา แชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง–ต้าลี่
วันที่ 2 วัดเจ้าแม่กวนอิม -ช่องแคบเสือกระโจน -ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
วันที่ 3 ภูเขาหิมะสือขา -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลง – เมืองลี่เจียง –ร้านสาหร่ายเกลียวทอง –เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG –อุทยานนํ้าหยก - สระนํ้ามังกรดํา - เมืองฉู่สง
วันที่ 5 เมืองฉู่สง –คุนหมิง - ร้านนวดเท้า –สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่ 6 วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

New

ทัวร์จีน PCN118L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม

New

ทัวร์จีน PCN04SC

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สงูกว่า 20 เมตรจากระดบัน้ำทะเล

New

ทัวร์จีน PCN03SC

สายการบินShandong Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เพลิดเพลินชิมสตรอว์เบอร์รี่ ชม มหศัจรรย์ ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน ชมดอกซากรุะบาน ชมดอกทวิลปิ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com