จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 5D2N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน ZCTU06

สายการบิน สายการบินลัคกี้แอร์ เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท เมืองเฉิงตู วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง เมืองง๊อไบ๊ วัดเป้ากั่ว ขึ้นยอดเขาจินติ่ง ตลาดรัสเซีย ถนนคนเดินชุนซีลู่

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว– เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน –วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง –ล่องเรือ ชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ)– เมืองง้อไบ๊
วันที่สาม เมืองง้อไบ๊ –วัดเป้ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเชาขนยอดเขา และรถอุทยาน )–องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียน ทรงช้าง– เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋งหลี่
วันที่สี่ ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ –ร้านหยก –ร้านยางพารา – ถนนคนเดินชุนซีลู่ –สนามบินเฉิงตูซวงหลิว –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันที่ห้า สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ –กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน PCN04SC

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สงูกว่า 20 เมตรจากระดบัน้ำทะเล

New

ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

New

ทัวร์จีน PCN118L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม

New

ทัวร์จีน PCN03SC

สายการบินShandong Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เพลิดเพลินชิมสตรอว์เบอร์รี่ ชม มหศัจรรย์ ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน ชมดอกซากรุะบาน ชมดอกทวิลปิ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com