จีน จางเจีย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 5D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน ZCSX13

สายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ เดินทาง มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องแม่น้ำถั่วเจียง ชมแสงสี สะพานสายรุ้ง เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลํานํ้าถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่องหวง
วันที่สอง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน- ระเบียงแก้ว - ถํ้าประตูสวรรค์
วันที่สาม ร้านบัวหิมะ - ถํ้าหวงหลงต้ง - ทุ่งมัสตาร์ด สวนหวงหลงต้ง - สะพานแก้ว - ร้านใบชา
วันที่สี่ ร้านผ้าไหม -สวนดอกท้อ สวนเต๋าหัวหยวน - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 
 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน PCN03SC

สายการบินShandong Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เพลิดเพลินชิมสตรอว์เบอร์รี่ ชม มหศัจรรย์ ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน ชมดอกซากรุะบาน ชมดอกทวิลปิ

New

ทัวร์จีน PCN118L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม

New

ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

New

ทัวร์จีน PCN04SC

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สงูกว่า 20 เมตรจากระดบัน้ำทะเล

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com