เวียดนาม ฮานอยซาปา อาลองบก 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์เวียดนาม TGHAN01

สายการบินTHAI AIRWAYS (TG) เดินทาง เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท ซาปา สะพานแก้ว Rong May ตลาดกลางคืนซาปา จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต น้ำตกซิลเวอร์ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานพระอาทิตย์

Share

รายละเอียดสินค้า


วันแรก กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –ซาปา-สะพานแก้ว Rong May-ตลาดกลางคืนซาปา
วันที่สอง  เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน–ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน– เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์
วันที่สาม เมืองซาปา-กรุงฮานอย- วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานพระอาทิตย์-ถนน36สาย
วันที่สี่ เมืองฮานอย-ฮาลองบก-ตลาดตามก๊ก-สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรวมเป็น1,000 บาทต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย200 บาทต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
(เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
จอยแลนด์ไม่เอาตั๋ว หัก 7,000 บาท/ท่าน
*** หากลูกค้ามีความประสงค์กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทำการจอง***
 


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เวียดนาม DAD06

สายการบินVietnam Airlines(VN) เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท บินสายการบินประจำชาติ Full Service นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์+กุ้ง Lobster โบสถ์สีชมพู สะพานแห่งความรัก

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD11

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองเว้ สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง วัดเที่ยนปู่ สะพานญี่ปุ่น ล่องเรือกระดังหมู่บ้านกั้มทาน

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD10

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองเว้ ชมวิวแม่น้ำฮัน สะพานแห่งความรัก ล่องเรือมังกร บานาฮิลส์ ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 เมืองฮอยอัน

New

ทัวร์เวียดนาม ZSGN01

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง พ.ย. 62 - ก.พ. 63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ น้ำตกดาตันลา ซันนี่ฟาร์ม บันไดสวรรค์ สวนดอกไม้เมืองหนาว เมืองญาจาง เจดีย์โพนากา

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com