เวียดนาม ฮานอยซาปา อาลองบก 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์เวียดนาม TGHAN01

สายการบินTHAI AIRWAYS (TG) เดินทาง เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท ซาปา สะพานแก้ว Rong May ตลาดกลางคืนซาปา จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต น้ำตกซิลเวอร์ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานพระอาทิตย์

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า


วันแรก กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –ซาปา-สะพานแก้ว Rong May-ตลาดกลางคืนซาปา
วันที่สอง  เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน–ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน– เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์
วันที่สาม เมืองซาปา-กรุงฮานอย- วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานพระอาทิตย์-ถนน36สาย
วันที่สี่ เมืองฮานอย-ฮาลองบก-ตลาดตามก๊ก-สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรวมเป็น1,000 บาทต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย200 บาทต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
(เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
จอยแลนด์ไม่เอาตั๋ว หัก 7,000 บาท/ท่าน
*** หากลูกค้ามีความประสงค์กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทำการจอง***
 


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD17

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมแลนด์มาร์คหลักแห่งเมืองดานังสะพานมังกร และถ่ายภาพกับรูปปั้นปลามังกรพ่นนํ้า ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

New

ทัวร์เวียดนาม DAD16

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมเมืองเว้เมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี พร้อม ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

New

ทัวร์เวียดนาม FTTN

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เดินทาง ก.พ. - ก.ย 63 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท กินดีที่พักหรู4ดาวเมืองดาลัด2คนสายการบินมาตรฐานนั่งรถรางสู่น้ำตกดาตันลา ผจญภัย..ทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดงเมืองมุยเน่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด ชมความงามของแกรนดแคนยอนเวียดนามสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั่น เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุ่ยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติเมืองโฮจิมินห์

New

ทัวร์เวียดนาม HAN08

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท บินตรงแบบฟลูเซอร์วิสส์ฮานอยโดยเวียดนามแอรไลน์สายการบินประจำชาติของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอด เขาฟานซิปัน สุดเสียวกับสะพานกระจกเปิดใหม่ “สะพานแก้วมังกรเมฆ”

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com