เวียดนาม ดานัง ฮานอย 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์เวียดนาม VNDADO5

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์(VN) เดินทาง ก.พ.63-มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ เมืองโบราณฮอยอัน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น สะพานโกเด้นบริดจ์ โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า


  
วันแรก  กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง– สะพานมังกร– สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ 
วันที่สอง  เมืองฮอยอัน–บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู - วัดฟุกเกี๋ยน– เมืองเว้ –วัดเทียนมู่–ตลาดดองบา–ล่องเรือมังกร - ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ)
วันที่สาม เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย– นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า–สะพานโกเด้นบริดจ์-โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR –พระองค์ใหญ่
วันที่สี่ บานาฮิลล์ - สวนสนุกThe Fantasy Park - รถรางหรือAlpine coaster–วัดลินห์อึ๋ง–โบสถ์คริสต์สีชมพู–ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

**หากลูกค้าประสงค์เดินทางแบบไม่เอาตั๋วเครื่องบิน
หัก 2,000 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์**
*ตั๋วเครื่องบินสำหรับ เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 2,000 บาท/ท่าน - ไม่คิดราคาทัวร์*
*ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ1,000 บาทต่อคนลูกค้า 1 ท่านในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร*

 


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD17

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมแลนด์มาร์คหลักแห่งเมืองดานังสะพานมังกร และถ่ายภาพกับรูปปั้นปลามังกรพ่นนํ้า ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

New

ทัวร์เวียดนาม FTTN

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เดินทาง ก.พ. - ก.ย 63 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท กินดีที่พักหรู4ดาวเมืองดาลัด2คนสายการบินมาตรฐานนั่งรถรางสู่น้ำตกดาตันลา ผจญภัย..ทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดงเมืองมุยเน่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด ชมความงามของแกรนดแคนยอนเวียดนามสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั่น เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุ่ยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติเมืองโฮจิมินห์

New

ทัวร์เวียดนาม HAN08

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท บินตรงแบบฟลูเซอร์วิสส์ฮานอยโดยเวียดนามแอรไลน์สายการบินประจำชาติของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอด เขาฟานซิปัน สุดเสียวกับสะพานกระจกเปิดใหม่ “สะพานแก้วมังกรเมฆ”

New

ทัวร์เวียดนาม DAD16

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมเมืองเว้เมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี พร้อม ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com