เวียดนาม ดานัง ฮานอย 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์เวียดนาม VNDADO5

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์(VN) เดินทาง ก.พ.63-มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ เมืองโบราณฮอยอัน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น สะพานโกเด้นบริดจ์ โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR

Share

รายละเอียดสินค้า


  
วันแรก  กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง– สะพานมังกร– สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ 
วันที่สอง  เมืองฮอยอัน–บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู - วัดฟุกเกี๋ยน– เมืองเว้ –วัดเทียนมู่–ตลาดดองบา–ล่องเรือมังกร - ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ)
วันที่สาม เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย– นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า–สะพานโกเด้นบริดจ์-โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR –พระองค์ใหญ่
วันที่สี่ บานาฮิลล์ - สวนสนุกThe Fantasy Park - รถรางหรือAlpine coaster–วัดลินห์อึ๋ง–โบสถ์คริสต์สีชมพู–ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

**หากลูกค้าประสงค์เดินทางแบบไม่เอาตั๋วเครื่องบิน
หัก 2,000 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์**
*ตั๋วเครื่องบินสำหรับ เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 2,000 บาท/ท่าน - ไม่คิดราคาทัวร์*
*ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ1,000 บาทต่อคนลูกค้า 1 ท่านในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร*

 


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD11

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองเว้ สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง วัดเที่ยนปู่ สะพานญี่ปุ่น ล่องเรือกระดังหมู่บ้านกั้มทาน

New

ทัวร์เวียดนาม ZSGN01

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง พ.ย. 62 - ก.พ. 63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ น้ำตกดาตันลา ซันนี่ฟาร์ม บันไดสวรรค์ สวนดอกไม้เมืองหนาว เมืองญาจาง เจดีย์โพนากา

New

ทัวร์เวียดนาม DAD06

สายการบินVietnam Airlines(VN) เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท บินสายการบินประจำชาติ Full Service นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์+กุ้ง Lobster โบสถ์สีชมพู สะพานแห่งความรัก

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD10

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองเว้ ชมวิวแม่น้ำฮัน สะพานแห่งความรัก ล่องเรือมังกร บานาฮิลส์ ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 เมืองฮอยอัน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com