อิสตันบลูเมืองทรอย คัปปาโดเกีย 8D6N

รหัสสินค้า : ทัวร์ตุรกี TKIST02

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท เมืองอิสตันบลู เมืองไอวาลีค เมืองคูซาดาซี เมืองคัปปาโดเกีย สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย เมืองปามุคคาเล่ โรงงานเครื่องประดับ

Share

รายละเอียดสินค้า

 

วันแรก   กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันที่สอง เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค
วันที่สาม เมือง ไอวาลึค-เมืองคซาดาซ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี -เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮยราโพลส -ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle
วันที่สี่ เมืองปามุคคาเล่ -เมืองคัปปาโดเกีย -คาราวานสไลน์ -โรงงานทอพรม -โรงงานเซรามิค -โรงงานเครื่องประดับ - ระบําหน้าท้อง.
วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเกีย -นครใต้ดินชาดัค -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า
วันที่หก เมืองอิสตันบูล –สเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดรม -สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน  – พระราชวังทอปกาปึ
วันที่เจ็ด เมืองอิสตันบูล -โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ลองเรอชมชองแคบบอสฟอรส -ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต –สนามบินกรงุอิสตันบูล
วันที่แปด กรุงเทพฯ


 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ตุรกี VTIST09TK

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เดินทาง ธ.ค.62 - ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท ชมดินแดน 2 ทวีป เมืองคัปปาโดเกีย สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย

New

ทัวร์ตุรกี ZIST20

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย เข้าชมพระราชวังดดลมาบาเช่ ตื่นตากับอุโมงค์ผีเสื้อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัน

New

ทัวร์ตุรกี IST03

สายการบินMahan Air เดินทาง ม.ค. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโคเกีย ม้าไม้เมืองทรอย อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน

New

ทัวร์ตุรกี IST02

สายการบินTURKISH AIRLINE เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท บินตรง+บินตรงภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com