ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK30

สายการบิน Airasia x เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกชิ เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกโกกุดานิ สวนหมีโชวะชินซัง บุฟเฟต่ปิ้งย่างขาปู 3 อย่าง!!!

Share

Share


  
วันแรก สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง - สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
วันที่สาม สกีรีสอร์ท - โนโบรเบทส – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นงกระเชาชมววภเขาไฟอสซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
วันที่สี่  อุทยานโมอาย - พระใหญอะตามะ ไดบตส - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com