ทัวร์จีน คุณหมิง กุ้ยโจว 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน ZKMG12

สายการบินลัคกี้แอร์ เดินทาง มี.ค. 63 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท เลสโก ซากุระหมื่นลี้ ชมความงานสะพรั่งดอกซากุระกุ้วโจว ล่องเรือทะเลสาบสัมผัสธรรมชาติเขาหมื่นยอด

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง– ประเทศจีน
วันที่สอง เมืองคุนหมิง – เมืองกุ้ยโจว –เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่)– ทะเลสาบหมื่นยอด – ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอันชุ่น
วันที่สาม เมืองอันชุน– สวนซากุระผิงป้า(รวมรถแบตเตอรี่)– เมืองคุนหมิง
วันที่สี่ เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก –ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย– สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน ZCKG12

สายการบินการบินไทยสไมล์ เดินทาง มี.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี้โข่ว หยงหยาต้ง

New

ทัวร์จีน XJ888

สายการบินThai Air Asia X เดินทาง มี.ค.- ธ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท เซี่ยงไฮ้ มหานครสุดยิ่งใหญ่สวยงาม “นครปารีสแห่งตะวันออก” เต็มอิ่มเต็มวันกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด

New

ทัวร์จีน 8LLJG02

สายการบิน LUCKY AIR เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท บินตรงสู่ลีเจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญขนสภเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนนาน เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

New

ทัวร์จีน ZPEK08

สายการบิน การบินไทยเดินทาง พ.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 2 คืนฟินๆ เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com