ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4N

ทัวร์อินเดีย ZDEL08

สายการบิน Thai Airways เดินทาง เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย แคชเมียร์ สวนโมกุล พาฮาลแกน ชมวิวเทอกเขาหิมาลัย ประตูเมืองอินเดีย

Share

Share

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินทิรา คานธี -สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
วันที่สอง - กุลมาร์ค กอนโดล่า- เทือกเขากุลมาร์ค -สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล
วันที่สาม พาฮาลแกม -ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย -สวนชาลิมาร์ -สวนนิชาท
วันที่สี่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - สนามบิน อินทิราคานธี -เมืองเดลี  -เมืองอัครา
วันที่ห้า ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย -ตลาดพื้นเมืองจันปาท -ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 
 

 
 
    

 

 
Powered by MakeWebEasy.com