ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4N

ทัวร์อินเดียZDEL06

สายการบิน Thai Airways เดินทาง ก.พ.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท แคชเมียร์ เกือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล ทัชมาฮาล สวนนิชาท

Share

Share

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินทิรา คานธี -สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
วันที่สอง กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า- เทือกเขากุลมาร์ค -สวนโมกุล- สวนจัสม่า ชาฮี -สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า
วันที่สาม พาฮาลแกม -ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย -สวนชาลิมาร์ -สวนนิชาท
วันที่สี่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี- เมืองเดลี - เมืองอัครา
วันที่ห้า ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย -ตลาดพื้นเมืองจันปาท -ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 
 

 
 
    

 

 
Powered by MakeWebEasy.com