ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N

ทัวร์อินเดีย ZJAI01

สายการบิน Air Asia เดินทาง ก.พ.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท เมืองชัยปุระ ทัชมาฮาล ซิตี้พาเลช พระราชวังแอมเบอร์ รูปคู่พระราชวังกลางน้ำ อัคราฟอร์ท วัดพระพิฆเนศ

Share

Share

วันแรก  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
วันที่สอง เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี - เมืองอัครา
วันที่สาม ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท -เมืองชัยปุระ -วัดพระพิฆเณศ
วันที่สี่ ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด– ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางนํ้า - สนามบินชัยปุระ
วันที่ห้า สนามบินชัยปุระ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 
 
 
    

 

 
Powered by MakeWebEasy.com