ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4D3N

ทัวร์เวียดนาม FBB

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พ.ย.62-เม.ย.63 ราคาเริ่ม 12,900 บาท ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย สวนสนกวนเพรล ตลาดญาตราง สวนสนกวนเพิร์ล วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร ดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

Share

Share

วันแรก กรุงเทพฯ •ญาตราง •สวนสนกวนเพรล•ตลาดญาตราง 
วันที่สอง วัดลองเซิน •ปราสาทโพนคร• ดาลัด•ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่สาม นั่งกระเช้าไฟฟ้ า•วัดตั๊กลัม•พระราชวงฤดรอน•CRAZY HOUSE•ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
วันที่สี่ โบสถ์หินญาตราง •ตลาดDAM •ร้านSANEST •ญาตราง •กรุงเทพฯ


 
  
 
Powered by MakeWebEasy.com