ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง 3D2N

ทัวร์ลาว FBB

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง พ.ย.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง

Share

Share

วันแรก  กรงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี 
วันสอง วังเวียง – ถํ้าจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
วันสาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
 

 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com