จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D4N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน ZTSN01

สายการบินนกสกู๊ต เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค 63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท ชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม สวนจิงทาน ตลาดรัสเซีย พักโรงแรม 4 ดาว

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง –สนามบินเทียนจินปินไห่– เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่นํ้าไหเหอ –ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
วันที่สอง เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง –กําแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)– รานปเซยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ
วันที่สาม จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน –นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง– ร้านไข่มุก – ตลาดรสเซย–ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา– ถนนหวังฝูจิ่ง 
วันที่สี่ ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก –Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
วันที่ห้า เมืองปักกิ่ง –หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านชา –เมืองเทียนจิน– ถนนอิตาลี –สนามบินเทียนจินปินไห่ –สนามบินดอนเมือง
 
 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน PCN04SC

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สงูกว่า 20 เมตรจากระดบัน้ำทะเล

New

ทัวร์จีน PCN03SC

สายการบินShandong Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เพลิดเพลินชิมสตรอว์เบอร์รี่ ชม มหศัจรรย์ ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน ชมดอกซากรุะบาน ชมดอกทวิลปิ

New

ทัวร์จีน PCN118L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม

New

ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com