ทัวร์พม่า หงสาวดี ย่างกุ้ง ชเวดากอง 3D2N

ทัวร์พม่าBT MMR021 PG

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พ.ค.62-เม.ย.63 ราคาเริ่ม 11,900 บาท กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูบุฟเฟ่ต์ ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี

Share

Share

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)                         
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  
Powered by MakeWebEasy.com