ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ONLY 2019 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : ทัวร์ฮ่องกง FSOB

สายการบิน Hongkong Airline เดินทาง พ.ค.-ก.ค. 62 ราคาเพียง 11,888 บาท เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน วัดกวนอู เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) วัดปักไต่ เจ้าแม่ดอกไม้ทอง ช้อปปิ้งนาธาน

รายละเอียดสินค้า

วันแรก    สุวรรณภูมิ  - ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอร์เรียพีค Mid Level – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ –  หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต 
วันที่สอง  เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – หวังต้าเซียน -  ช้อปปิ้งนาธาน 
วันที่สาม  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อ Option 1.กระเช้านองปิง360+ พระใหญ่เกาะลันเตา 2.สวนสนุก Disney Land สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
                                                  อัตราค่าบริการ
 

 
***หมายเหตุ ตั้งแต่ 1มิ.ย. – 26 ต.ค. 62 มีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาออกไฟลท์ HX780 จากเวลา 03.35 เป็นเวลาใหม่ 02.00 นะคะ
**Option1. เสริมกระเช้านองปิง360 ไป-กลับ 1,200 บาท/ท่าน **Option2. DISNEY LAND 3,000บาท /ท่าน
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
**ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
**ปล. ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ฮ่องกง FZB

สายการบิน Hongkong Airline เดินทาง ก.ค.- ส.ค. 62 ราคาเพียง 13,999 บาท บินเช้า กลับดึก เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง เยือนยุโรปกลางเอเชีย ชมโชว์หยวนหมิงหยวน มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง,เป่าฮื้อ,ไวน์แดง น้ำหนักกระเป๋าได้ 20 kg.

New

ทัวร์ฮ่องกง FZB

สายการบิน CATHAY PACIFIC เดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเพียง 14,999 บาท อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม พักฮ่องกง 2 คืน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ชม Symphony of Lights เช็คอิน Avenue of Stars พบกับมื้อพิเศษ!! ห่านย่าง, ติ่มซำ

New

ทัวร์ฮ่องกงสายบุญ FZB

สายการบิน THAI SMILE เดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร ส้มสายบุญ ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ สักการะพระใหญ่โป่วหลิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ หาดรีพัลเบย์ ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา

New

ทัวร์ฮ่องกง FZB

สายการบิน Hongkong Airline เดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเพียง 16,999 บาท นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว พักฮ่องกง 2 คืน ชมโชว์ Symphony of Lights เช็คอิน Avenue of Stars ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค หาดรีพัลส์เบย์ ขอพรวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน และ CityGate Outlet พบกับเมนูพิเศษ!! ห่านย่างและอาหารทะเลสดๆที่หลี่หยุ่นหมุ่น

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com