ทัวร์ไต้หวัน T-DED AMAZING TAIWAN 5D 4N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวันFZB48

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท คุ้มไปเลย!! เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์ บินหรูๆ อยู่ดีๆ พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน สุดพิเศษ !!ทานอาหาร

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง  ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สาม  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
วันที่สี่     ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า    ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวันFZB54

สายการบิน EVA AIR เดินทาง มีนาคม - กรกฏาคม 62 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท เถาหยวน-ไทเป-นิวไทเป เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์ ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง นั่งกระเช้าเหมาคง ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 ชั้น 89 เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน มิตซุย เอ้าท์เล็ต และพบกับเมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, สลัดกุ้งมังกร

New

ทัวร์ไต้หวัน FZB55

สายการบิน EVA AIR เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ไทเป-ไถจง-หนานโถว-ตั้นสุ่ย อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 1 คืน ชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกที่ GAOME! ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ขึ้นกระเช้าเหมาคง ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระที่วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งเหมินติง มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, สลัดกุ้งมังกร และแช่น้ำแร่ออนเซ็น

New

ทัวร์ไต้หวัน FICB34

สายการบิน NOK SCOOT(XW) เดินทาง ก.พ. - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ซินเป่ย ชมซากูระวัดเทียนหยวน จิ๋วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฟ่งเจี่ย เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า ปลาประธานาธิบดี

New

ทัวร์ไต้หวัน FICB

สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ บุปเฟ่ต์ชาบูไต้กวัน เสี่ยวหลงเป่า ปลาประธานาธิบดี ปล่อยโคมผิงซี วัดหลงซาน ตึกไทเป101 เจียไคเช็ก หมูบ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ฟ่งเจีย

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com