ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ซินเป่ย จิ๋วเฟิ่น 5D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวัน FICB34

สายการบิน NOK SCOOT(XW) เดินทาง ก.พ. - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ซินเป่ย ชมซากูระวัดเทียนหยวน จิ๋วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง ซื่อหลิน ฟ่งเจี่ย เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า ปลาประธานาธิบดี

รายละเอียดสินค้า

วันแรก    ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง  ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม  ไทจง - ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง เช้า,เที่ยง,--
วันที่สี่     หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค–ดิวตี้ฟรี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เช้า,เที่ยง,-
วันที่ห้า    สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวัน FICB

สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ บุปเฟ่ต์ชาบูไต้กวัน เสี่ยวหลงเป่า ปลาประธานาธิบดี ปล่อยโคมผิงซี วัดหลงซาน ตึกไทเป101 เจียไคเช็ก หมูบ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ฟ่งเจีย

New

ทัวร์ไต้หวันFZB48

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท คุ้มไปเลย!! เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์ บินหรูๆ อยู่ดีๆ พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน สุดพิเศษ !!ทานอาหาร

New

ทัวร์ไต้หวัน FZB55

สายการบิน EVA AIR เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ไทเป-ไถจง-หนานโถว-ตั้นสุ่ย อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 1 คืน ชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกที่ GAOME! ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ขึ้นกระเช้าเหมาคง ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระที่วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งเหมินติง มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, สลัดกุ้งมังกร และแช่น้ำแร่ออนเซ็น

New

ทัวร์ไต้หวันFZB54

สายการบิน EVA AIR เดินทาง มีนาคม - กรกฏาคม 62 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท เถาหยวน-ไทเป-นิวไทเป เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์ ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง นั่งกระเช้าเหมาคง ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 ชั้น 89 เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน มิตซุย เอ้าท์เล็ต และพบกับเมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, สลัดกุ้งมังกร

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com