ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด สุดคุ้ม

รหัสสินค้า : ทัวร์ฮอกไกโด สุดฟินหนาว ราคาเริ่ม 26,999

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ สนุกกับลานสกีฮอกไกโด ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ มิตซุย เอ้าท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด อุทยานโมอาย ตลาดปลาซัปโปโรโจไง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โรงงานเบียร์ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

รายละเอียดสินค้า


วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง            สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
วันที่สาม            ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง  - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่สี่                อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต 
วันที่ห้า              สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ญี่ปุ่น หิมะ EXTREAM 5 วัน 3 คืน(copy)

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ธันวาคม-มกราคม 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น โอวาคุดานิ สัมผัสหิมะขาวสะอาดตา สุดฟิน ท้าทายกิจกรรมตื่นตา เต็มอิ่ม อิสระฟรีเดย์เต็มๆวัน หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์จุใจ

New

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ FZBNRT12

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง กุมภาพันธ์ –มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท ทัวร์TOKYO SAKURA KAWAZU 5วัน 3 คืน ไม่มีอิสระ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนเซ็น เพลิดเพลินกับซากุระ สวยงาม ณ คาวาสึ ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน ลานสกี โอวาคุดานิ โอซิโนะ อัคไค วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังซินจูกุ เมืองเก่าคาวาโกเอะ

New

ทัวร์ญี่ปุ่นขายดีFZBKIX02

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน61 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ - ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ - เดินชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น - อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย - ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง - ชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่น - เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

New

ทัวร์ญี่ปุ่นTOKYO SUPER SKI 5 วัน 3 คืน

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ธันวาคม-มกราคม 62 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUSพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com