ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธรรม 2D1N

รหัสสินค้า : ทัวร์กัมพูชาFTTB

สายการบินTHAISMILE เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 8,555 บาท สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม - วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) - ชมวัดเพรียพรหมรัตน์ - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ - ชม ปราสาทบันทายสำเหร่ - ชมปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ชมมหาปราสาทนครวัด

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ– สักการะองค์เจ้าเจ๊กเจ้าจอม –วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)– วัดเพรียพรหมรัตน์– โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
วันที่สอง  บันทายสรี–นครธม –  ตาพรหม – นครวัด

 
        
 
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรวมเป็น1,200 บาท/ทริปต่อคนลูกค้า 1 ท่านในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ลาวFBB

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ส.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น11,900 บาท พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง

New

ทัวร์กัมพูชาFD

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ก.ค.61 - ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ **บุฟเฟต์นานาชาติ** วัดพนม - คุกตวลสเลง - พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว - สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ชมปราสาทบายน - ชมปราสาทบันทายศรี - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

New

ทัวร์ลาวFBB02

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ส.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น12,900 บาท พระธาตุหลวง – ประตูชัย - ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช

New

ทัวร์ลาวFTTN

สายการบินLAO AIRLINES เดินทาง กันยายน 61 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง **โรงแรมหรูระดับ 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า**

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com