ทัวร์แอฟริกาใต้ SAFARI CAPETOWN 6D3N

ทัวร์แอฟริกาใต้ FVTB

สายการบิน Singapore Airlines เดินทาง 27 ม.ค. – 31 พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท เดินทาง เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พร้อมนำท่านท่องดินแดนแห่งซาฟารี ตามล่าหา Big 5 กับเกมไดร์ฟ ชม TABLE MOUNTAIN ฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมแมวน้ำ ณ เกาะดุยเกอร์ ชมแหลมกู๊ดโฮป เดินเล่นชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชม

Share

Share

 

  

DAY1           สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ 
DAY2           สิงคโปร์ >> เคปทาวน์ >> ฟาร์มนกกระจอกเทศ (Ostrich Farm) >>CABLE MOUNTAIN หรือ ภูเขาโต๊ะ บนภูเขาร็อคโก >> ทตโทริ >> เนินทราย
DAY3  เคปทาวน์ >> CAPE PENNINSULA >> ถนนแคมป์แมนส์ พีค ไดรฟ์ >>ล่องเรือชมแมวน้ำ >> ชมนกเพนกวิน >> แหลมกู๊ด
DAY4           ท่องแดนซาฟารีชมสัตว์ป่า ตามล่าหา Big 5 หรือเจ้าป่าแห่งแอฟริกา กับเกมไดร์ฟ (Game Drive)>> เคปทาวน์
DAY5           เคปทาวร์ >> สนามบินเมืองเคปทาวร์
DAY6           สนามบินชางฮี >> กรุงเทพฯ 

   

หมายเหตุ : 

***ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปคนขับรถ, และทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ4D (ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท ***


 

Powered by MakeWebEasy.com