วิธีการจองและชำระเงิน

      กรุณาทำการจองกับพนักงานของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์ โดยแจ้งวันเวลาเดินทาง โปรแกรมทัวร์หรือบริการที่ท่านต้องการ และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อปัองกันความผิดพลาด การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินมัดจำและส่งเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์ไปตามท้ายโปรแกรมทัวร์นั้นๆ หรือกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพราะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการทัวร์

  • ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธีตามความสะดวกของท่าน ดังนี้ โอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
นางอรอุมา ประเสริฐวัฒนะ
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
ซอยหมู่บ้าน เสนานิเวศน์
เลขที่บัญชี 093-227273-1
นางอรอุมา ประเสริฐวัฒนะ
กสิกรไทย ออมทรัพย์
ลาดพร้าว 25
เลขที่บัญชี 045-2-861-37-2
นางอรอุมา ประเสริฐวัฒนะ
กรุงเทพ ออมทรัพย์
เดอะวอล์ด ราชพฤกษ์
เลขที่บัญชี 053-7-02725-2
นางอรอุมา ประเสริฐวัฒนะ
ทหารไทย ออมทรัพย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เลขที่บัญชี 246-2-18261-5
  • สามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นและ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร
  • กรุณาเลือก โอนเงินผ่านเครื่องATM ที่กระดาษบันทึกรายการยังไม่หมด* เพราะเพราะถ้ากระดาษบันทึกรายการหมดท่านจะไม่สามารถมีเอกสารยืนยันการโอนเงินได้

หมายเหตุ โปรดเก็บเอกสารการโอนเงินเพื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งแฟกซ์ใบโอนเงิน + ก็อปปี้หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่แฟ๊กซ์หมายเลข 02-4445171 หรือสแกนเอกสารส่งมาที่อีเมลล์ fbholidaytour@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com