วิธีการจองและชำระเงิน

   กรุณาทำการจองกับพนักงานของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง ไลน์ , เฟสบุ๊ค , อีเมล์ หรือ แฟกซ์ โดยแจ้งวันเวลาเดินทาง โปรแกรมทัวร์หรือบริการที่ท่านต้องการและจำนวนผู้เดินทาง เพื่อยืนยันการจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินมัดจำและส่งเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์ไปตาท้ายโปรแกรมทัวร์นั้นๆ หรือกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพราะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการทัวร์ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธีตามความสะดวกขอท่าน ดังนี้ โอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้  

                     
 

                                                                                

                                                          

                                                                           ชื่อบัญชี บริษัท เอฟบี ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
                                                                                     ธนาคาร  ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
                                                                                     สาขา เดอะครสตัล ราชพฤกษ์
                                                                                     เลขที่บัญชี 404 907372 1

 

 

สามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นและ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง
หมายเหตุ โปรดเก็บเอกสารการโอนเงินเพื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งแฟกซ์ใบโอนเงิน และ  สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
มาที่แฟ๊กซ์หมายเลข 02-4445171 หรือสแกนเอกสารส่งมาที่อีเมลล์ fbholidaytour@gmail.com หรือทางไลน์  Fbtour,fontour,fbholiday2
                                                                                                                 

 

 

 Powered by MakeWebEasy.com