วิธีการจองและชำระเงิน

Last updated: Mar 25, 2016  |  3604 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการจองและชำระเงิน

          กรุณาทำการจองกับพนักงานของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์  โดยแจ้งวันเวลาเดินทาง 
โปรแกรมทัวร์หรือบริการที่ท่านต้องการ และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อปัองกันความผิดพลาด การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่าน
ชำระเงินมัดจำและส่งเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 
เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์ไปตามท้ายโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ หรือ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพราะอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละรายการทัวร์

ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธีตามความสะดวกของท่าน ดังนี้
  • โอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
    ชื่อบัญชี นางอรอุมา ประเสริฐวัฒนะ
  ธนาคาร ประเภทบัญชี              สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ซอยหมู่บ้าน เสนานิเวศน์ 093-227273-1
กสิกรไทย ออมทรัพย์ ลาดพร้าว 25 045-2-861-37-2
กรุงเทพ ออมทรัพย์ เดอะวอล์ด ราชพฤกษ์ 053-7-02725-2 
ทหารไทย ออมทรัพย์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 246-2-18261-5
 
  • สามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นและ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้
ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร
  • กรุณาเลือก โอนเงินผ่านเครื่องATM ที่กระดาษบันทึกรายการยังไม่หมด* เพราะเพราะถ้ากระดาษบันทึกรายการหมด
ท่านจะไม่สามารถมีเอกสารยืนยันการโอนเงินได้ 
 
หมายเหตุ โปรดเก็บเอกสารการโอนเงินเพื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งแฟกซ์ใบโอนเงิน + ก็อปปี้หน้าพาสปอร์ตของ
ผู้เดินทางมาที่แฟ๊กซ์หมายเลข 02-4445171  หรือ สแกนเอกสารส่งมาที่อีเมลล์ fbholidaytour@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com