ทัวร์เดือนเมษายน

New

ทัวร์เวียดนามขายดีFZB07

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท ชมสะพานญี่ปุ่น - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ - ชมสะพานสีทอง - วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม - ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง

New

ทัวร์มาเก๊าฮ่องกงFZBHKG02

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง ม.ค. 62- พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท เที่ยวเต็มวันไปเช้า-กลับดึก สุดคุ้ม ขอพรวัดดัง เช่น วัดอาม่า , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียนและห้ามพลาดขี้นกระเช้านองปิงไปนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ถ่ายรูปแชะภาพประทับใจกับหอไอเฟลรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLETวิหารเซนต์ปอล ซื้อของฝากย่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ ,CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE

New

ทัวร์ฮ่องกง FZB

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ - สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - ชม วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”

New

ทัวร์เวียดนามFTTB

สายการบินAIR ASIA เดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เยี่ยมชมย่านโบราณ ด้านงานหัตกรรม ชมกรุงฮานอย ประวัติศาสตร์มากกว่า 600ปีเมืองซาปาเมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลองกุ้ยหลินเวียดนาม ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า

New

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลFZB

สายการบิน VIETJET AIR เดินทาง ก.พ. - ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง

New

ทัวร์ญี่ปุ่นธันวาFZB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง พ.ย. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น - เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM - ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ” -

New

ทัวร์ฮ่องกง FZBHKG08

สายการบิน CATHAY PACIFIC เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตาเพื่อ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา - ชม A SYMPHONY OF LIGHTS - เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE -

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFHPB64

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง เม.ย - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 27,777 บาท - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่ - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ศาลเจ้าฮอกไกโด

ทัวร์เซียงไฮ้ FZBPVG02

THAI AIR ASIA X เดินทาง มี.ค – ส.ค 61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท เที่ยวชม!! มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน - ชมสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ณ ย่านซินเทียนตี้ - ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร - ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน - เที่ยวชมหาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง FZBPEK04

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ก.ย. – ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท ชมพระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมือง - ชมกายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย -ชมกำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน - ช้อปปิ้งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

ทัวร์จางเจียเจี้ยFZBCSX06

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เดินทาง เม.ย. – ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 18,888บาท เที่ยวชม!!! แสงสียามค่ำคืนของ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่ว - เจียง - ชมสะพานสายรุ้ง - แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก -ชมถนนคนเดินซีปู้เจีย - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" - แวะร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ - ชมมหาสมบัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา

ทัวร์กุ้ยหลิน FZBKWL01

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เดินทาง ก.ค. – ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน - ชมสวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณ - ชมถ้ำทะลุ ภายในมีหินงอกหินย้อยซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม - ชมร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่า แก่คนที่ท่านรัก - เที่ยวชม!! ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอี๋หลง - ชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล - อิสระช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใต้ดิน อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

New

ทัวร์ญี่ปุ่นหิมะ FTTB66

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji Q Highland) **พิเศษ!!! ให้ท่านได้เลือกเครื่องเล่นชนิดใดชนิดหนึ่งระหว่าง Wave Swinger, Panic Clock, Shining Flower (ferris wheel), Tea Cups หรือ Merry-Go-Round อย่างใดอย่างนึงฟรี** - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำณวัดอาซากุสะวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด - สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ทลานสกี - วัดนาริตะซัง (Naritasan)เป็นวัดพุทธเก่าแก่ - ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall)ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทัวร์ฮ่องกง FBB HKG26

สายการบิน HONG KONG AIRLINES เดินทาง มี.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง - ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล

ทัวร์บาหลี FSPB

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ก.ค. 61 – เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย - ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” - ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” - ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน - พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ ) - ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี - ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู

ทัวร์บาหลี FSPB

สายการบินไทย เดินทาง ม.ย. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท **พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม ** - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต - แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย - ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” -  นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี - ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” - ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR - ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL - ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู

ทัวร์ไต้หวัน FZB TPE26

สายการบิน NOK SCOOT เดินทาง มี.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

ทัวร์สิงคโปร์ FSPB

สายการบิน Tigeraire เดินทาง เม.ย. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท ล่องเรือ BUMBOAT ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ทัวร์สิงคโปร์ FSPB

สายการบิน Air Asia เดินทาง เม.ย. – พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,999/13,999 บาท เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริด ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ทัวร์สิงคโปร์ FSPB

สายการบิน SCOOT AIRLIINE เดินทาง มี.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,955/11,955 บาท ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอรวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Keeพิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay

ทัวร์สิงคโปร์ FSPB

สายการบิน SINGaPORE AIRLIINE เดินทาง มี.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืนFSPB

สายการบิน Thai Lion Air เดินทาง ม.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,999/14,999 บาท เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

New

ทัวร์ลาว FBB LAOS01 PG

สายการบิน Bangkok Airway เดินทาง มี.ค. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชม วัดเชียงทอง นมัสการ พระธาตุหมากโม ชม วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชม พระราชวังเก่า นมัสการหอพระบาง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี แวะ บ้านช่างไห บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ ชมน้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าววเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง แถมฟรี!! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี + กระเป๋าสะบายดี)

New

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง FBB FD

สายการบิน Air Asia เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี ชมถนนข้าวเหนียว ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง แวะ บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวงชี น้ำตกตาดกวงชี นมัสการ พระธาตุหมากโม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชม พระราชวังเก่า นมัสการหอพระบาง แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

New

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ FBB

สายการบิน Air Asia เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สักการะ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ตระการตากับความงามของ หินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง ชม จุดชมวิว ชม สระมรกต ถ่ายรูปจากมุมสูงของ ภูเพียงฟ้า นมัสการ พระธาตุภูษี ชมถนนข้าวเหนียว ชม ตลาดเช้า ชม วัดเชียงทอง ชม พระราชวังเก่า นมัสการหอพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม นมัสการ พระธาตุหมากโม พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

ทัวร์มาเก๊า FPBB

สายการบิน Air Asia เดินทาง พ.ค. – พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท ชมพระราชวังหยวนหมิง ชมจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดผู่ถ่อ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชมวิหารเซนต์พอล สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า FZB HKG12

สายการบิน HONG KONG AIRLINES เดินทาง มี.ค. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า ชมTHE WENETIAN วัดอาม่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมวิหารเซนต์ปอล ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญ่ลันเตา ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาด Repulse Bay หมุนกังหัน ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง City Gate Ourlet ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

New

ทัวร์ยุโรป FCB

สายการบิน Emirates เดินทาง พ.ค. – มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท ล่องเรือสำราญ DFDS & Scandinavian Buffet สต็อกโฮล์ม แกมล่าแสตน พิพิธภัณฑ์เรือวาซา พิพิธภัณฑ์เรื่อไวกิ้ง โคเปนเอเก้น ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล แวะถ่ายรูป ซิตี้ฮอลล์ จุดชมวิวแบบพาโนราม ช้อปปิ้งถนนสตรอยท์ สวนสนุกทิโวลี่

ทัวร์ฮ่องกง FZB HKG11

สายการบิน EMIRATES เดินทาง เม.ย. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of light พิเศษ!! นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLETS MALL ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม ชมร้านยาสมุนไพร

ทัวร์ฮ่องกง FZBHKG05

สายการบิน HONG KONG AIRLINES เดินทาง มี.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท เที่ยวดิสนีย์แลนด์ ชมโชว์แสงสี SYMPHONY OF LIGHT ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์ หมุนกังหันขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีค แทรม สู่ยอดเขา Victoria Peak ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall ชม Ocean Terminal

Powered by MakeWebEasy.com