ทัวร์เดือนมกราคม

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE20

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดปลาเมืองไทเป อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

New

ทัวร์พม่า PG004

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 12,888 บาท พระตําหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ระฆังมิงกุน วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี เจดีย์พญาเธียรดาน

New

ทัวร์พม่า PG002

สายการบิน Nok Air เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 11,888 บาท วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

New

ทัวร์จีน 8LLJG02

สายการบิน LUCKY AIR เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท บินตรงสู่ลีเจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญขนสภเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนนาน เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์กัมพูชา REP02

สายการบินThai Air Asia เดินทาง ม.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชมโชว์ระบำอัปสรา ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย พิเศษ เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ทัวร์กัมพูชา REP01

สายการบินThai Air Asia เดินทาง ม.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ชมโชว์ระบำอัปสรา ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย พิเศษ เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

New

ทัวร์เวียดนาม VN081PG

สายการบินบางกอกแอร์แวร์ เดินทาง ม.ค.- มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สัมผัสเมืองดานังพักบนบานาฮิลล์ เที่ยวฮอยอันเมืองมรดก นั่งรถชิโคล่ ชมเมืองเว้ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน สุสานกษัตริย์ไคดิงห์

New

ทัวร์บูรไน BNBI

สายการบิน Royal Brunei (BI) เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท ทรงคุณคำแห่งดินแดนทองคาสีดา ชมสัตว์พื้นเมืองของบรูไน "ลิงจมูกยาว" ล่องเรือเยี่ยมชมวัฒนธรรมหมู่บ้านกลางน้ำ

New

ทัวร์มาเลเซีย FGB

สายการบิน MALAYSIA AIRLINES เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต เลโก้ แลนด์ มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู สุเหร่าสีน้ำเงิน ตึกสุลต่านอับดุลซามัด พระราชวังอิสตานาเนการาตึกแฝดปิโตรนัส

New

ทัวร์ออสเตรเลียบูรไน FGB

สายการบินรอยัลบรูไน เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 34,900บาท เมลเบิร์น Great Ocean Road Phillip Island Shopping บรูไน

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ145

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ม.ค.- เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 25,888บาท เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท

New

ทัวร์มาเก๊า FDMFM02

สายการบินAIR ASIA เดินทาง พ.ย.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 6,499 บาท เที่ยวบินสบายๆ สไตล์แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า ช้อปปิ้งที่ฮัวฟามอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับ การออกแบบอย่างลํ้าสมัย พร้อมชมนํ้าพุเต้นระบําประกอบแสงสีเสียง สัมผัสประสบการณ์ สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย ไหว้พระขอพรกันที่วัดซิงฟูหลง เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า

New

ทัวร์ภูฏาน FPEB

สายการบินBhutan Airlines เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพการงาน

New

ทัวร์พม่า EP4

สายการบิน Myanmar Airways เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่ม 6,997 บาท ย่างกุ้ง พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า MMR051

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่ม 12,900 บาท นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑ์เลย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

New

ทัวร์มาเลเซีย FSPB

สายการบิน Lion Air เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท หาดใหญ่ ปีนัง คาเมรอน ไฮแลนด์ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดเปโซนาส วัด Chin Swee วัดถ้ำบาตู

New

ทัวร์เวียดนาม DAD04

สายการบินBANGKOK AIRWAYS เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,989บาท ดานัง ฮอยอัน 2 สวนสนุก พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 2 มื้อ + กุ้ง Lobster สุดฟินส์นั่งกระเช้า เที่ยวมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ร่วมค่าเครื่องเล่น SUN WORLD DANANG EONDERS

New

ทัวร์มาเก๊า FB767

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท เที่ยว THE VENETIAN ลาสเวกัสเอเชีย พิเศษ !! เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่ แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย + เซนาโด้ สแควร์

New

ทัวร์เวียดนาม DAD01

สายการบินBANGKOK AIRWAYS เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 13,999บาท พักหรูบนสวนสนุก 1 คืน ล่องเรือมังกรชมดนตรี บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ซีฟู้ดกุ้งล็อบเตอร์

New

ทัวร์พม่า MMR08

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 21,900 บาท นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑ์เลย์ มหาเจดียืชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี พระธาตุอินแขวน เมืองไจก์ไก่ พิเพศสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

New

ทัวร์จีน ZCSX20

สายการบินไทยสไมล์ (WE) เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท สัมผัสความสูง และสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนหมินซาน และประตูสวรรค์

New

ทัวร์จีน ZCSX19

สายการบิน Thai smile เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ทางเดินกระจก

New

ทัวร์จีน FPB

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ม.ค. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท ซัวเถาไปแล้วเฮง กลับมารวยแล้วรวยอีก บินตรงซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ รำลึกเสือผืนหมอนใบ ย้อนร้อยบรรพบุรุษ

New

ทัวร์จีน FPB

สายการบิน แอร์เอเชีย เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท ที่พักหรู่ 4 ดาว ลิ้มรสชาติอาหารกวางตุ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศจีน ไหว้เจ้าเสริมศิริมงคลสะเดาะเคาะห์ เมืองเหมยโจว หมู่บ้านฮากกา ซัวเถา หูเหวินฮู่บ้านโบราณ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ145

สายการบิน Thai airasia x เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมีภูเขาไฟโชวะ เนินเขาพระพุทธเจ้า ลานสกีโคคุไช ซับโปโร เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD19

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก โรงเก็บไวน์ หาดมีเค ตลาดฮาน บ้านเลขที่ 101 ล่องเรือกระดังหมู่บ้านกั๊บกาน

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD18

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถชิโคล่ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนปู นั่งกระเช้าไฟฟ้า บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD05

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ต.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกสุดมันส์กิจกรรมล่องเรือกระด้ง ชมเมืองมรดกโลก เว้และฮอยอัน ชมสะพานมือและสวนดอกไม้

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD20

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ก.พ. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ชมวิวแม่น้ำฮาน กระเช้าไฟฟ้าบานานาฮิลส์ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

New

ทัวร์พม่า FPSM01

สายการบิน THAI LION AIR เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 6,999 บาท พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์

Powered by MakeWebEasy.com