ทัวร์เดือนมกราคม

New

ทัวร์เวียดนาม VZA01

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง ม.ค.-มี.ค 63 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท ทะเลทรายขาว ดอกไฮเดรนเยีย รถรางน้ำตกดาดันลา มุ่ยเน่ เมืองญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล

New

ทัวร์ญี่ปุ่น CTS06

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เดินทาง ม.ค.- ก.พ.63 ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท ชมสวนสัตว์อะซาอิยาม่า ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ คลองโอตารุ พิพิธภัรฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ว่าการฮอกไกโดหลังเก่า

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ162

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง ม.ค.- มี.ค 63 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ สัมผัส Powder Snow ณ ลานสกีคิโรโระ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และซูซูกิโนะ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ150

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง ม.ค.- มี.ค 63 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ149

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง ม.ค.- มี.ค 63 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ147

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง ม.ค.- มี.ค 63 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบทสึ เนินพระพุทธเจ้า ลานสกีนิวฟุราโน่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมุ่บ้านราเมน เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูวูกิโนะ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเพษ บุฟเฟ่ต์ขาปู Free wi-fi บนรถบัสตลอดรายการ

New

ทัวร์พม่า PG004

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 12,888 บาท พระตําหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ระฆังมิงกุน วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี เจดีย์พญาเธียรดาน

New

ทัวร์พม่า PG002

สายการบิน Nok Air เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 11,888 บาท วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

New

ทัวร์จีน 8LLJG02

สายการบิน LUCKY AIR เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท บินตรงสู่ลีเจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญขนสภเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนนาน เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

ทัวร์กัมพูชา REP02

สายการบินThai Air Asia เดินทาง ม.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชมโชว์ระบำอัปสรา ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย พิเศษ เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ทัวร์อินเดีย FOB

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 18,881 บาท 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุทธคยา : จุดแสวงบญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ทัวร์กัมพูชา REP01

สายการบินThai Air Asia เดินทาง ม.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ชมโชว์ระบำอัปสรา ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย พิเศษ เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ทัวร์อินเดีย DEL02

สายการบินThai Airways เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท บินตรงสู่ นิวเดลี ชม มัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก พิเศษ นั่งรถจิ๊ปขึ้นไป ชมพระราชวัง AMBER FORT ชมเมืองชัยปุระ หรือ ''นครสีชมพู'' ชมอัคราฟอร์ท แซนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย GAY01

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธรรมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี ''คงคาอารตี''

New

ทัวร์เวียดนาม VN081PG

สายการบินบางกอกแอร์แวร์ เดินทาง ม.ค.- มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สัมผัสเมืองดานังพักบนบานาฮิลล์ เที่ยวฮอยอันเมืองมรดก นั่งรถชิโคล่ ชมเมืองเว้ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน สุสานกษัตริย์ไคดิงห์

New

ทัวร์บูรไน BNBI

สายการบิน Royal Brunei (BI) เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท ทรงคุณคำแห่งดินแดนทองคาสีดา ชมสัตว์พื้นเมืองของบรูไน "ลิงจมูกยาว" ล่องเรือเยี่ยมชมวัฒนธรรมหมู่บ้านกลางน้ำ

New

ทัวร์มาเลเซีย FGB

สายการบิน MALAYSIA AIRLINES เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต เลโก้ แลนด์ มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู สุเหร่าสีน้ำเงิน ตึกสุลต่านอับดุลซามัด พระราชวังอิสตานาเนการาตึกแฝดปิโตรนัส

New

ทัวร์ออสเตรเลียบูรไน FGB

สายการบินรอยัลบรูไน เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 34,900บาท เมลเบิร์น Great Ocean Road Phillip Island Shopping บรูไน

ทัวร์อเมริกาตะวันตก FGB

สายการบิน China Airlines เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 59,988 บาท ลอสแอนเจลิส เบเวอลี่ฮิลล์ ซานตาโมนิกา อนาแฮม บาร์สโตว์ Outlet เซนต์จอร์จ อทุยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน HORESHOE BEND เพจ แกรนแคนยอนฝั่ง South rim ลาสเวกัส

New

ทัวร์ตุรกี FBB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง ม.ค.-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท ล่องเรือชมดินแดนสองทวีป นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองโบราณเพอร์กามัม ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวครบทุกไฮไลท์!!

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XW227

สายการบินนกสกู๊ต เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชบะ สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ145

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ม.ค.- เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 25,888บาท เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท

New

ทัวร์เกาหลี FPB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ธ.ค.62 - ก.พ.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท เกาะนามิ สกีรีสอร์ท(พักสกีรีสอร์ท1คืน) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์มพระราชวังชางด๊อกกุง COSMETIC BEAUTY INSIDE ย่านฮงแด หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมค่าลิฟท์) ย่านอิกซอนดง ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮุนไดเอ้าท์เลท

New

ทัวร์เกาหลี FPB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท เกาะนามิ สกีรีสอร์ท วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม พระราชวังถ็อกซูกุง COSMETIC ย่านฮงแด คลองชองเกชอน หอคอย N SEOUL TOWER (ไมร่วมค่าลิฟท์) ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮุนไดเอ้าท์เลท

New

ทัวร์มาเก๊า FDMFM02

สายการบินAIR ASIA เดินทาง พ.ย.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 6,499 บาท เที่ยวบินสบายๆ สไตล์แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า ช้อปปิ้งที่ฮัวฟามอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับ การออกแบบอย่างลํ้าสมัย พร้อมชมนํ้าพุเต้นระบําประกอบแสงสีเสียง สัมผัสประสบการณ์ สุดเสียวกับสะพานแก้วเปิดใหม่บนยอดเขาหวงทึงเซี่ย ไหว้พระขอพรกันที่วัดซิงฟูหลง เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า

New

ทัวร์จีน MU18

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 9,899 บาท ล่องเรือชมถ้ำหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ถ้ำจิ่วเซียง เดินลอด ประตูมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปี หนู นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งจุใจ ณ ใจกลางเมืองคุนหมิง ถนนคนเดินจินหม่า

New

ทัวร์จอเจีย FPEB

สายการบินเอมิเรสต์ เดินทาง ม.ค.- ก.พ.63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท ชมป้อมนาริกาลา ชมเมืองทบิลิซ ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH เทือกเขาคอเคซัส อ่างเก็บน้ำชินวารี สู่เมืองคัสเบกิ เมืองสเตปันสมินดา

New

ทัวร์ภูฏาน FPEB

สายการบินBhutan Airlines เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพการงาน

New

ทัวร์พม่า EP4

สายการบิน Myanmar Airways เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่ม 6,997 บาท ย่างกุ้ง พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาวิชยะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า MMR051

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่ม 12,900 บาท นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑ์เลย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

Powered by MakeWebEasy.com