ทัวร์อิตาลี

ทัวร์ยุโรป FCDB

สายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง เม.ย. - ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท กรุงโรมอิตาลี ปิซ่า มิลาน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิสลูเซิร์น หอเอนไอเฟล พีระมิดแก้ว ลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส

New

ทัวร์ยุโรป VC9.2

สายการบินเอมเิรตส์ เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท มิลาน เวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่ามิลาน เวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่า SHOPING OUT LET เนเปิล เกาะคาปรี ปอมเปอี โรม โคลอสเซียม วาติกัน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

New

ทัวร์ยุโรป VC6.1

สายการบินเอมเิรตส์ เดินทาง มี.ค.-ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท เวนิส เมืองแห่งสายนํ้า และ ความรัก อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรล และลุ่มแม่นํ้าอินส์ แม่นํ้าอินส์ ซาลส์บวร์ก เรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์

New

ทัวร์อิตาลี TG995

สายการบินไทย เดินทาง เม.ย.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญ่ อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นกําเนิดของศิลปะเรอเนซองส์

ทัวร์ยุโรป VC4.5

สายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง มี.ค. - ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 59,999 บาท กรุงโรมอิตาลี ปิซ่า เวนิส เกาะเวนิส มิลาน ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ลูกาโน่ จัตุรัสแคมโป หอเอนปิซ่า บันไดสเปน น้ำพุเทรวี่ สะพานถอนหายใจ

New

ทัวร์อิตาลี ZMXP16

สายการบินEva Airways เดินทาง ก.พ.63 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท ท่องเมือแห่งเทพนิยาย พิชิต ''ยอดเขามงบล็องค์'' โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ ''เมืองชาโมนิทซ์'' พิชิต ''ยอดเขากลาเซีย 3000'' โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน ''สะพานแขวนพีควอร์ค''

Powered by MakeWebEasy.com