ทัวร์จอร์เจีย

New

ทัวร์จอร์เจีย FVGB

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง12-18เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ดื่มด่ำ แสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

New

ทัวร์จอร์เจีย BTGEO01

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท เยือนดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส บินหรูสายการบิน 5 ดาว ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา วิหารจวารี

New

ทัวร์จอร์เจีย FVTB

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง 12-18 เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

New

ทัวร์จอเจีย XJTBS03

สายการบินเอมิเรสต์ เดินทาง มี.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเค่ซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาลา ชมบรรยากาศ ชม 2 มรดกโลก ณ เมือง คูไตซี พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

New

ทัวร์จอเจีย FPEB

สายการบินเอมิเรสต์ เดินทาง ม.ค.- ก.พ.63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท ชมป้อมนาริกาลา ชมเมืองทบิลิซ ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH เทือกเขาคอเคซัส อ่างเก็บน้ำชินวารี สู่เมืองคัสเบกิ เมืองสเตปันสมินดา

New

ทัวร์จอเจีย FPEB

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ.-เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท เยือนเมืองมิทสเคต้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวเมืองกรุงทบิลิซี่ ชมวิหารจวารี เที่ยวเมืองอุพลิสชิเค ป้อมปราสาทอันนานูรี ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน นั่งรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส

New

ทัวร์จอเจีย FTTB

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้งชิวๆณถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มดํ่าดินเนอร์มื้อคํ่า พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

New

ทัวร์จอร์เจีย FFBC

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง มี.ค.- พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท โบสถ์เบทราติ ป้อมอนาอูรี มิสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี เมืองถ้ำ อุพลิสชิเค่ ปราสาทราบาติ ป้อมอนามูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

New

ทัวร์จอร์เจีย FFB

สายการบินกัลฟ์แอร์ เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 33,990 บาท เที่ยวฟิน จอร์เจีย สัมผัสเสน่หื มนต์ขลังแห่งเทือกเขาตอเคซัส มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์บิลิซี วิหารจวารี โบสถ์เกอร์เกติ้ วิหารสเวติสเคอเวรี

New

ทัวร์จอร์เจีย FTTB

สายการบินAIR ASIA X(XJ) เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้งชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่

New

ทัวร์จอร์เจีย FVB

สายการบินQatar Airways เดินทาง มี.ค.63- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ทบิลิซี่-บอร์โจมิ-กอรี-อุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

New

ทัวร์จอร์เจีย FVB

สายการบินQatar Airways เดินทาง มี.ค.63- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียน มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden

New

ทัวร์จอรเจีย ZTBS04

สายการบินEmirate Airlines เดินทาง ก.พ.63- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแกของจอร์เจียได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS06

สายการบินTURKISH AIRLINE เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท เข้าบิลิซี่ ออกบาทูมี่ ไม่ย้อนทางไม่เหนื่อย นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาชเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัด

New

ทัวร์จอร์เจีย FCB

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 36,990 บาท ชมเมืองถ้ำอุพลิสซิเค นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์ทรินิตี้เยอร์เกติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการโบราณนาริกาลา

New

ทัวร์จอร์เจีย FFB

สายการบิน Airasia x เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 32,990 บาท โบสถ์เบกราติ ป้อมอนาอูรี อาราโมตตาเมซา อารามเกราติ เมืองถ้ำ เสาหินแห่งคาตสกี้ เมืองทอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน

New

ทัวร์จอร์เจีย EUR028

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท มิทสเคต้า ชมเมือง ทบิลิซี ชมวิหารจวารี เมืองซิกนากี ชม THE BRIDGE OF PEACE

New

ทัวร์บาห์เรน จอร์เจียFFB

สายการบินกัลฟ์แอร์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท ชมมัสยิด AI Fateh ป้อมปราการบาห์เรน โบสถ์ Gregeti Trinity Church ชมวิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์บิลิซี ป้อมปราการ อานามูรี เมืองอุพลิสซิเค่ สะพานแห่งสันติภาพ

New

ทัวร์จอร์เจียFPDB

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK เดินทาง เม.ย.- ส.ค.63 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท เมืองบาตูมี ชมย่านจตุรัสปีอาซ่า แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลี และนีโน่ ล่องเรือทะเลดำ เมืองคู่ไทซี เข้าชมโบสถ์แบทราติ อารามกลาติ ช็อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Central Market

New

ทัวร์จอร์เจีย FPB

สายการบิน Air Astana เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์เมเตห์คี พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน วิหารสเวติสโคเวลี อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย

New

ทัวร์จอร์เจีย FFB

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง มี.ค.- พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท โบสถ์เบกราติ ป้อมอนาอูรี อาราโมตตาเมซา อารามเกราติ เมืองถ่ำ อุพลิสซิเค่ เสาหินแห่งคาตสกี้ เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน ดินเนิร์มื้อค่ำ พร้อมแสดงดนตรี

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS06

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท ทิบิลิซี โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเมืองเก่าของทบิลิซี

New

ทัวร์จอร์เจีย ZTBS03

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท ทิบิลิซี ป้อมอันนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คาซเบกี้ ควาเรตี้ มหาวิหารจวารี มิสเคต้า ไซห์นาที โรงอาบน้ำอะบาโนตูบานี ถนนคนเดินซาเตอนี่

New

ทัวร์จอร์เจีย ZTBS02

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง เม.ย. – ก.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท ทิบิลิซี ป้อมอันนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คาซเบกี้ ควาเรตี้ มิสเคต้า ไซห์นาที โรงอาบน้ำอะบาโนตูบานี ถนนคนเดินซาเตอนี่

New

ทัวร์จอร์เจีย ZTBS01

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง ธ.ค.62 – มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท ทิบิลิซี ป้อมอันนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี มิสเคต้า ไซห์นาที โรงอาบน้ำอะบาโนตูบานี ถนนคนเดินซาเตอนี่

Powered by MakeWebEasy.com