ทัวร์จอร์เจีย

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS06

สายการบินTURKISH AIRLINE เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท เข้าบิลิซี่ ออกบาทูมี่ ไม่ย้อนทางไม่เหนื่อย นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาชเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัด

New

ทัวร์จอร์เจีย FCB

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 36,990 บาท ชมเมืองถ้ำอุพลิสซิเค นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์ทรินิตี้เยอร์เกติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการโบราณนาริกาลา

New

ทัวร์จอร์เจีย FFB

สายการบิน Airasia x เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 32,990 บาท โบสถ์เบกราติ ป้อมอนาอูรี อาราโมตตาเมซา อารามเกราติ เมืองถ้ำ เสาหินแห่งคาตสกี้ เมืองทอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน

New

ทัวร์จอร์เจีย EUR028

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท มิทสเคต้า ชมเมือง ทบิลิซี ชมวิหารจวารี เมืองซิกนากี ชม THE BRIDGE OF PEACE

New

ทัวร์บาห์เรน จอร์เจียFFB

สายการบินกัลฟ์แอร์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท ชมมัสยิด AI Fateh ป้อมปราการบาห์เรน โบสถ์ Gregeti Trinity Church ชมวิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์บิลิซี ป้อมปราการ อานามูรี เมืองอุพลิสซิเค่ สะพานแห่งสันติภาพ

New

ทัวร์จอร์เจียFPDB

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK เดินทาง เม.ย.- ส.ค.63 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท เมืองบาตูมี ชมย่านจตุรัสปีอาซ่า แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลี และนีโน่ ล่องเรือทะเลดำ เมืองคู่ไทซี เข้าชมโบสถ์แบทราติ อารามกลาติ ช็อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Central Market

New

ทัวร์จอร์เจีย FPB

สายการบิน Air Astana เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์เมเตห์คี พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน วิหารสเวติสโคเวลี อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย

New

ทัวร์จอร์เจีย FFB

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง มี.ค.- พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท โบสถ์เบกราติ ป้อมอนาอูรี อาราโมตตาเมซา อารามเกราติ เมืองถ่ำ อุพลิสซิเค่ เสาหินแห่งคาตสกี้ เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน ดินเนิร์มื้อค่ำ พร้อมแสดงดนตรี

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS06

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท ทิบิลิซี โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเมืองเก่าของทบิลิซี

New

ทัวร์จอร์เจีย ZTBS03

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท ทิบิลิซี ป้อมอันนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คาซเบกี้ ควาเรตี้ มหาวิหารจวารี มิสเคต้า ไซห์นาที โรงอาบน้ำอะบาโนตูบานี ถนนคนเดินซาเตอนี่

New

ทัวร์จอร์เจีย ZTBS02

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง เม.ย. – ก.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท ทิบิลิซี ป้อมอันนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี คาซเบกี้ ควาเรตี้ มิสเคต้า ไซห์นาที โรงอาบน้ำอะบาโนตูบานี ถนนคนเดินซาเตอนี่

New

ทัวร์จอร์เจีย ZTBS01

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง ธ.ค.62 – มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท ทิบิลิซี ป้อมอันนาบูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี มิสเคต้า ไซห์นาที โรงอาบน้ำอะบาโนตูบานี ถนนคนเดินซาเตอนี่

Powered by MakeWebEasy.com