ทัวร์ตุรกี

New

ทัวร์ตุรกี ZIST23

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท เมืองใต้ดินคาร์ตัค สุสานอตาเติร์ก พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุชิชาร์ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส อโครโพลิส

New

ทัวร์ตุรกี ZIST24

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท เมืองใต้ดินดาร์ตัค สุสานอตาเดิร์ท พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองโบราณเอฟฟิซุส อะโครโพลิส บ้านพระแม่มารี

New

ทัวร์ตุรกี FZTB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 28,990 บาท ชมเทศกาลดอกทิวลิปอิลตันบูล เฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้น ล่องเรือชมดินแดน 2 ทวีป ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) ชมโชว์พื้นเมืองระบำหน้าท้อง + ช้อปปิ้งสไปซ์บาร์ซ่า พักโรงแรม 5 ดาว โรงแรมถ้ำ 1 คืน

New

ทัวร์ตุรกี FBB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย วิหารเซนต์โซเฟีย แช่น้ำแร่ในโรงแรม 1 คืน ชิม ICE CREAM ตุรกี ร้าน MADO ติดอันดับ 1 ของ TRIP ADVISOR พิเศษ ชมโชว์ BELLY DANCE

New

ทัวร์ตุรกี FPPB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท อิสตันบลู อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ อันตาเลีย คัปปาโดเกีย เข้าชมสวนอีเมอร์กันปาร์ค เมืองคัปปาโดเกีย

New

ทัวร์ตุรกี FPPB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท บินตรงสู่อิสตันบูล ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิป สวน Emirgan Park เที่ยวชมเมืองกรุงทอย เข้าชมพระราชวังโดลบามาเซ่ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่าน Istinye Park

New

ทัวร์ตุรกี ZIST21

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท บินตรงสู่อิสตันบูล ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิป สวน Emirgan Park พักเมืองอิสตันบูล 2 คืนเต็มอิ่ม เข้าชมพระราชวังโดลบามาเซ่

New

ทัวร์ตุรกี ZIST22

สายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (TK) เดินทาง เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท เมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุสานอตาเติร์ก เมืองใต้ดิน หุบเขาอุชิชาร์ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบรารณเอฟฟิซุส

New

ทัวร์ตุรกี FTTB

สายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (TK) เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง

New

ทัวร์ตุรกี IST012

สายการบินTURKISH AIRLINES(TK) เดินทาง ก.พ.63 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท พิเศษชมโชว์ Bell Dance ชิม Ice Cream ตุรกี ร้าน Mado พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส ชมฮายาโซเฟียและเอฟเฟซุส

New

ทัวร์ตุรกี BTIST01

สายการบินTURKISH AIRLINES เดินทาง ธ.ค.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย

New

ทัวร์ตุรกี PTK11TK

สายการบินTURKISH AIRLINES เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

New

ทัวร์ตุรกี IST03

สายการบินMahan Air เดินทาง ม.ค. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโคเกีย ม้าไม้เมืองทรอย อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน

New

ทัวร์ตุรกี IST02

สายการบินTURKISH AIRLINE เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท บินตรง+บินตรงภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม

Powered by MakeWebEasy.com