ทัวร์ตุรกี

New

ทัวร์ตุรกีราคาประหยัดFPDB

เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เดินทาง พฤษภาคม-ธันวาคม 2561. ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท ชมฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมนครใต้ดินไคมัคลี - ชม“โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church - โบสถ์มังกร Snake Church - โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

New

ทัวร์ตุรกีFPDB5ดาว

เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เดินทางกรกฎาคม-ธันวาคม 256 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ - ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส - เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี - ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ **พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ **

New

ทัวร์ตุรีก FPDB

เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท ชมฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย - เยี่ยมชมบ้านพระแม่มารี - ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ - เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ - ชม นครใต้ดินไคมัคลี -**พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี **

New

ทัวร์ตุรกีมหัศจรรย์FBB

สายการบินกาตาร์ เดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace) - พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือ “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance - ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) - ชมพระราชวังทอปกาปึ - ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต

New

ทัวร์ตุรกี FBB

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เดินทาง ก.ย. – ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง - ชม เมืองโบราณ ทรอย - ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย - ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี

New

ทัวร์ตุรกีFPDB

สายการบิน Kuwait Airways เดินทาง ก.ย. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท นั่งเรือข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale - ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง - เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ - ชมนครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น - ช้อปปิ้ง Istinye Park บ่ายวันนี้ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงิน - ชมพระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่

New

ทัวร์ตุรกีFZBIST02

สายการบิน Turkish Airlines เดินทาง ส.ค - ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน -

New

ทัวร์ตุรกี FZBADA02

สายการบิน Qatar Airways เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์บาซาร์

New

ทัวร์ตุรกี FZTB

สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เดินทาง ก.ค. - ธ.ค 61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท สัมผัวบรรยากาศเมืองหลวงที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม - ชมอาวุธปลดประจำการในสงครามโลกครั้งที่ 2 - มหาวิหารอารามหลวงมรดกโลกของยูเครน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป - ช้อปปิ้งแบร์นเนม ณ KHRESHCHATYK STREET **พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ**

New

ทัวร์ตุรกี FZTB(copy)

สายการบิน TURAKEY AIRLINES เดินทาง พ.ค. – ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

Powered by MakeWebEasy.com