ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ FPB

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เดินทาง มิ.ย.– ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท หมู่บู้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) โรโตรัว (Rotorua) หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์

Powered by MakeWebEasy.com