ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ FPB

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เดินทาง มิ.ย.– ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท หมู่บู้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) โรโตรัว (Rotorua) รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

Powered by MakeWebEasy.com