ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ภูฏาน

New

ทัวร์อินเดียแคชเมียร์FOB

สายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ เดินทาง กรกฎาคม - พฤจิกายน 2561 ราคาเริ่มต้น 21,991 บาท สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

New

ทัวร์อินเดียFOB

สายการบินไทยสมายล์ เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,552 บาท 4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ พุทธคยา : จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ลุมพินีวัน : ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ สารนาถ : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

New

ทัวร์อินเดียFOB

สายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,992 บาท สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย - สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ - ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

Powered by MakeWebEasy.com