ทัวร์ลาว,ทัวร์กัมพูชา

New

ทัวร์ลาวFBB02

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ส.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น12,900 บาท พระธาตุหลวง – ประตูชัย - ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช

New

ทัวร์ลาวFBB

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ส.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น11,900 บาท พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง

New

ทัวร์ลาวFTTN

สายการบินLAO AIRLINES เดินทาง กันยายน 61 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง **โรงแรมหรูระดับ 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า**

New

ทัวร์กัมพูชาFD

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ก.ค.61 - ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ **บุฟเฟต์นานาชาติ** วัดพนม - คุกตวลสเลง - พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว - สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ชมปราสาทบายน - ชมปราสาทบันทายศรี - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

New

ทัวร์กัมพูชาFOB

สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม” “บายน” “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู ** ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง **

New

ทัวร์กัมพูชาFTTB

สายการบินTHAISMILE เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 8,555 บาท สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม - วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) - ชมวัดเพรียพรหมรัตน์ - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ - ชม ปราสาทบันทายสำเหร่ - ชมปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ชมมหาปราสาทนครวัด

New

ทัวร์ลาว FBB LAOS01 PG

สายการบิน Bangkok Airway เดินทาง มี.ค. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชม วัดเชียงทอง นมัสการ พระธาตุหมากโม ชม วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชม พระราชวังเก่า นมัสการหอพระบาง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี แวะ บ้านช่างไห บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ ชมน้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าววเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง แถมฟรี!! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี + กระเป๋าสะบายดี)

New

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง FBB FD

สายการบิน Air Asia เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี ชมถนนข้าวเหนียว ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง แวะ บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวงชี น้ำตกตาดกวงชี นมัสการ พระธาตุหมากโม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชม พระราชวังเก่า นมัสการหอพระบาง แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

New

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ FBB

สายการบิน Air Asia เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สักการะ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ตระการตากับความงามของ หินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง ชม จุดชมวิว ชม สระมรกต ถ่ายรูปจากมุมสูงของ ภูเพียงฟ้า นมัสการ พระธาตุภูษี ชมถนนข้าวเหนียว ชม ตลาดเช้า ชม วัดเชียงทอง ชม พระราชวังเก่า นมัสการหอพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม นมัสการ พระธาตุหมากโม พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

New

ทัวร์กัมพูชา FBB REP01FD

สายการบิน Air Asia เดินทาง มี.ค. – ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายเนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ชมปราสาทตาพรหม ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ้ะ ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ นำท่าสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!! ชุดซัวสะได (เสื้อยืดซัวสะได +ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

Powered by MakeWebEasy.com