ทัวร์เวียดนาม

New

ทัวร์เวียดนามขายดีFBBVN081(copy)

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ต.ค.61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน พิเศษ นั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ พักบนบาน่าฮิลล์ ชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ ช้อปปิ้งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด

New

ทัวร์เวียดนามขายดีFZB07

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท ชมสะพานญี่ปุ่น - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ - ชมสะพานสีทอง - วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม - ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง

New

ทัวร์เวียดนามFTTB

สายการบินAIR ASIA เดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เยี่ยมชมย่านโบราณ ด้านงานหัตกรรม ชมกรุงฮานอย ประวัติศาสตร์มากกว่า 600ปีเมืองซาปาเมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลองกุ้ยหลินเวียดนาม ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า

New

ทัวร์เวียดนามFZBDAD01

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พ.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม - ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก - ชมสะพานญี่ปุ่น - วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม - หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง - ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง

New

ทัวร์เวียดนามFZBDAD02

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS เดินทาง ส.ค. 61 - ม.ค 62 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูง - ชมสะพานมังกร (Dragon Brigde)อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่

New

ทัวร์เวียดนามFZBDAD06

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง พ.ย.61 - มี.ค 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม - ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูง - ชมสะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน - ชมสะพานมังกร - ตลาดฮานดานัง

New

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลล์ FZB

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูง - ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ - วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

New

ทัวร์เวียดนามFBBVN05FD

สายการบิน VIETJET AIR เดินทาง สิงหาคม61-มกราคม 62 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท ชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน - ชมทะเลสาบคืนดาบ - ข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ - ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ

New

ทัวร์เวียดนามฮอยอันบานาฮิลล์

สายการบินBANGKOK AIRWAYS เดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ชมพระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - สักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋งอ - ชมสะพานมังกรดานัง - ถ่ายรูปที่ สะพานแห่งความรักพบกับบบรรยากาศยามค่ำคิน - ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ พร้อมเมนูอาหารทะเลอีกมากมาย

New

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลล์FTTN

สายการบินBANGKOK AIRWAYS เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานัง ล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอม นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ เข้าชมแฟนตาซีปาร์ค สะพานทอง พระราชวังเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน วัดลินห์อึ๋ง

New

ทัวร์เวียดนามFTTNบานาฮิลล์

สายการบินBANGKOK AIRWAYS เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานัง นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ เข้าชมแฟนตาซีปาร์ค สะพานทอง พระราชวังเว้ นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน วัดลินห์อึ๋ง

New

ทัวร์เวียดนามขายดีFBBVN081

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ก.ย. 61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง - ชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์ - สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง - สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอย - ชมสะพานมังกร - เที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮาน

New

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลล์FBBPG

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง - ชมเจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่

New

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลล์FBBFD

สายการบินไทยแอร์เอเชีย. เดินทาง ก.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน - นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ - ชมสะพานมังกร

New

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลFZB

สายการบิน VIETJET AIR เดินทาง ก.พ. - ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง

New

ทัวร์เวียดนามFZB10

สายการบิน VIETJET AIR เดินทาง ต.ค.61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ล่องเรือทานอาหาร แม่น้ำไซง่อน - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - เดินเล่นตลาดกลางคืน ช้อปปิ้งตลาดNIGHT MARKETเมืองดาลัด

New

ทัวร์เวียดนามFZB10

สายการบิน VIETJET AIR เดินทางสิหาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท ล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ - ชมถ้ำสวรรค์ - นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR - นั่งชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL - ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์

New

ทัวร์เวียดนามFTTB

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินทางตุลาคม - ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท เดินช้อปปิ้งตลาดดองบาเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง - ท่านชม เจดีย์เทียนมู่ที่วัดแห่งนี้เป็นของนิกายมหายานในประเทศจีน - ล่องเรือกระด้ง - วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นวัดของชาวสมาคมชาวจีนถิ่นใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งนี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกจาก World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด - ชม สะพานมังกร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด

New

ทัวร์เวียดนามFZBSGN08

สายการบินVIETJET AIR เดินทาง ส.ค.61 - มี.ค 62 ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชมวัดตั๊กลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น - เที่ยวชมDALAT FLOWER GRADENSหรือสวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ - ชมวัดหลิงเฝือก - ชมฟาร์มเลี้ยงชะมดท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์

New

ทัวร์เวียดนามFZBSGN01

สายการบิน Thai Air Asia เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ- นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ - ตลาดเบ๋นถั่น

Powered by MakeWebEasy.com