ทัวร์ใต้หวัน

New

ทัวร์ไต้หวัน XWT42

สายการบินนกสกู้ต เดินทาง ก.พ. - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจ ันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั้ง อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE37

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เดินทาง เม.ย. - ต.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

New

ทัวร์ไต้หวัน TGTPE05

สายการบินไทยแอร์เวย์ เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวีน ณ ตึกไทเป 101

New

ทัวร์ไต้หวัน CI202

สายการบินCHINA AIRLINES เดินทาง ก.พ.- ต.ค.63 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

New

ทัวร์ไต้หวัน FTTB

สายการบินCHINA AIRLINES(CI) เดินทาง ม.ค.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน แช่นํ้าแร่ในห้องส่วนตัวแบบ Private Hot Spring ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลี่ว

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE52

สายการบินEVA AIR เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว

New

ทัวร์ไต้หวัน TPE59

สายการบินEVA AIR เดินทาง ก.พ.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท ชมธรรมชาติที่อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก ขอพร ณ วัดหลงซาน

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE11

สายการบินTHAI VIETJET AIR เดินทาง ม.ค.63 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,878 บาท บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสนห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา กินเที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป

New

ทัวร์ไต้หวัน FBB

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง พ.ย.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

New

ทัวร์ไต้หวัน FBB

สายการบินไชนาแอร์ไลน์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท นั่งรถไฟโบราณ ขมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว แช่ออนเซ็นห้องพักส่วนตัว ปลาประธานาธิบดี + สเต็กจานร้อน

New

ทัวร์ไต้หวัน FBB

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง พ.ย.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์สไตลืไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา Sea Food ชมหมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

New

ทัวร์ไต้หวัน FBB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง พ.ย.62 - ก.พ.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท นั่งรถไฟโบราณ ขมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

New

ทัวร์ไต้หวันVZRMQ01

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท สัมผัสการบริการสุดพิเศษบนตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว

New

ทัวร์ไต้หวันZTPE22

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท พิเศษทานอาหารบนตึกไทเป เมนูเด็ด บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เจียอี้ เมืองไทจง ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ

New

ทัวร์ไต้หวันXWT39

สายการบินNOK SCOOT( XW )เดินทาง พ.ย.62-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE41

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง พ.ย.62-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 12,878 บาท บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซีหมิงติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

New

ทัวร์ไต้หวันZTPE03

สายการบินสายการบินนกสกู๊ต เดินทาง ต.ค.62-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 19,878 บาท บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา มิตซุย เอ้าทืเล็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101 ย่านซีหมิงติง อุทยาแห่งชาติทาโรโกะ

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE01

สายการบินสายการบินนกสกู๊ต เดินทาง ส.ค.62-มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณเฉือเฟิ่น ตึกไทเป 101

Powered by MakeWebEasy.com