ทัวร์จีน

New

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว FSSB

สายการบิน AIR CHINA เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลงหมีแพนด้า เฉิงตู อุทยานธานสวรรค์ ความงามที่สมการรอคอย สัมผัสทัศนียภาพ 2 มรดกโลกสุดอลังการ เม่าเสี้ยน

New

ทัวร์จีน FSSP

สายการบิน AIR CHINA เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" ภาพเขียน ICE AND SNOW ลานสกี YABULI หมู่บ้านหิมะ โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงเอียงอนุสาวรีย์ฝั่งหง โชว์ว่ายน้ำแข็ง

New

ทัวร์ปักกิ่ง MU117

สายการบินChina Eastern Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,888บาท เที่ยวครบ 2 มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีน นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง สู่ เซี่ยงไฮ้ พระราชวังกู้กง จตุรัสเที่ยนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน พิชิตกำแพงเมือง 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมถนนนานกิง

New

ทัวร์จีน MU115

สายการบิน China Eastern เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท เล่อซาน เมืองมรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ล่องเรือชม พระใหญ่เล่อซานพระพุทธรูปผาหินใหญ่ที่สุดในโลก GLOBAL CENTER ศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของโลกศตวรรษใหม่เฉิงตู อิสระช้อปปิ้งถนนจินหลี ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน

New

ทัวร์จีน MU18

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 9,899 บาท ล่องเรือชมถ้ำหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ถ้ำจิ่วเซียง เดินลอด ประตูมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปี หนู นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งจุใจ ณ ใจกลางเมืองคุนหมิง ถนนคนเดินจินหม่า

New

ทัวร์จีน WE102

สายการบิน Thai Smile Airways เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ดินิชแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์ เมืองโบราณฟ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ เมืองฉางเต๋อ พิชิตความเสียว สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก แกรนด์แคนยอน ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงชิงลู่

New

ทัวร์จีน CNTG80

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” อิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง ตลาดรัสเซีย ถนนโบราณเฉียนหมิน ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ชื่อดังระดับโลก”

New

ทัวร์จีน WE101

สายการบินThai Smile Airways เดินทาง ก.พ.- ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์ ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ สัมผัสดินแดนหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 4A LIUYE LAKE

New

ทัวร์จีน 8L85

สายการบินLucky Air เดินทาง ก.พ.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท มรดกโลกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย ชมความน่ารักของเหล่าหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ “สยามสแควร์เฉิงตู”

New

ทัวร์จีนFPB

สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกกง กําแพงเมืองจีน พระราชวงฤดรอน หอบูชาฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน

New

ทัวร์จีน FPB

สายการบินไช น่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เดินทาง ม.ค.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท ต้าหลี่ เมืองหลวงโบราณอาณาจักรน่านเจ้า ชมกำแพงเมืองโบราณ สือเหมินกวน “ด่านประตูหิน”ที่ใช้ป้องกันภัยรุกรานจากมองโกลของเจงกีสข่าน ยอดเขาจีจูซ๋าน “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งยูนนาน และ 1 ใน 5 ของประเทศจีน” คุนหมิง ฝูงนางนวลบินอวดโฉม...ชมความงามเขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ

New

ทัวร์จีน WE103

สายการบินThai Smile Airways เดินทาง ก.พ.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A เปิดประสบการณ์ใหม่นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก สถานที่ถายทำภาพยนตร์ Curse of Golden Flower, Transformer 4

New

ทัวร์จีน ZCTU09

สายการบินลัคกี้แอร์ไลน์ เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เมืองเฉิงตู ทะเลสาบเตียซีไห่ เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองหวงหลง อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองเม่าเสี้ยน

New

ทัวร์จีน ZCSX21

สายการบินไทย แอร์ เอเชีย (FD) เดินทาง เม.ย. - ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท สัมผัสความสูง และสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนหมินซาน และประตูสวรรค์

New

ทัวร์จีน KY102

สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ. - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ แผ่นดินสีแดง สวนผลไม้

New

ทัวร์จีน ZCKG10

สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เดินทาง เม.ย. - ก.ย.63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A อุทยานเขานางฟ้า

New

ทัวร์จีน ZCSX20

สายการบินไทยสไมล์ (WE) เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท สัมผัสความสูง และสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนหมินซาน และประตูสวรรค์

New

ทัวร์จีน ZCSX19

สายการบิน Thai smile เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ทางเดินกระจก

New

ทัวร์จีน FPB

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ม.ค. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท ซัวเถาไปแล้วเฮง กลับมารวยแล้วรวยอีก บินตรงซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ รำลึกเสือผืนหมอนใบ ย้อนร้อยบรรพบุรุษ

New

ทัวร์จีน FPB

สายการบิน แอร์เอเชีย เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท ที่พักหรู่ 4 ดาว ลิ้มรสชาติอาหารกวางตุ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศจีน ไหว้เจ้าเสริมศิริมงคลสะเดาะเคาะห์ เมืองเหมยโจว หมู่บ้านฮากกา ซัวเถา หูเหวินฮู่บ้านโบราณ

New

ทัวร์จีน FPB

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ก.พ. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยว ย้อนร้อยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื่อสายแต้จิ๋ว

New

ทัวร์เซียงไฮ้ FOB

สายการบิน China Southern Airlines เดินทาง ม.ค. - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเซียลเซ็นเตอร์ หาดไว่ทาน ตึกสตาบัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง

New

ทัวร์จีน FPBB

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท หย่งติ้ง บ้านดินฮักกา หูเหวินฮู่บ้านโบราณ เหมยโจว ซัวเถา แต้จิ๋ว วัดไคหยวน ซัวเถา ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

New

ทัวร์จีน FPBB

สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท ซัวเถา เทงไฮ่ สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช จางโจว สปาน้ำแร่น้ำทะเล ศาลเจ้ามังกรเขียว เมืองแต้จิ๋ว

New

ทัวร์จีน FOB

สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน แช่น้ำแร่ 4 วัน จัตุรัสอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังอวี้เหอหยวน เล่นกิจกรรม เล่นหิมะ

New

ทัวร์จีน FOB

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ต.ค.62 - ก.พ. 63 ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก!! เมืองฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย ร้านชา ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน ร้านบัวหิมะ ร้านยางพารา

New

ทัวร์จีน FFB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท อุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเต้อซี อุทยานโหม่วหนีโหว เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า ถนนคนเดินชุนชีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

New

ทัวร์จีน ZSHE02

สายการบินนกสก๊ตู เดินทาง ธ.ค.62 - ก.พ. 63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ยิ่งกว่ามหากาพย์ความว้าว เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปี มีคั้งเดียวเท่านั้น เช็คอินฉางชุน เที่ยวลานสกีจิงหยาน ชมงานแกะสลักน้ำแช็ง

New

ทัวร์คุณหมิง FBB01

สายการบินซานตง เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท นั่งกระเช้าขึ้นชมวิว ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก ถ้ำไซอิ๋ว อุทยานน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด ขนมจีนข้ามสะพาน อาหารกวางตุ้ง

New

ทัวร์คุณหมิง FBB

สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท ทุ่งดอกมัสตาร์ดโหลวผิง ณ ยอดเขาไก่ทอง ชม ซากุระ หยวนทงซาน ตระการตาวิวแผ่นดินสีแดงตงชวน นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

Powered by MakeWebEasy.com