ทัวร์จีน

New

ทัวร์จีนปักกิ่งFICB

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ>Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว

New

ทัวร์จีนเซียงไฮ้FZB07

สายการบิน JUNEYAO AIRLINE เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บา้นใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจยี่ - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100

New

ทัวร์เซียงไฮ้FICB

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพรพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซาน เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน” ล่องทะเลสาบซีหู ตามรอยตำนานรักนางพญางูขาว เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว,ถนนนานจิงลู่,ตลาดเถาเป่า เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทานหมูพันปี,ไก่แดงเซี่ยงไฮ้,เสี่ยวหลงเปา

New

ทัวร์มาเก๊าจูไห่FPB

สายการบิน แอร์เอเชีย เดินทาง เดือนกันยายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี - ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน - ชมพระราชวังหยวนหมิง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง - ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย

New

ทัวร์จีนFZBCSX02

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง มิ.ย.- ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง - ชมสะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - ท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน - ชมลำธารแส้ม้าทอง - หวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก

New

ทัวร์จีนFZBCSX01

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง มิ.ย.- ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว

New

ทัวร์จีนคุณหมิงFZB04

สายการบิน SHANDONG AIRLINE เดินทาง ก.ย.- ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน – ชมวิวทิวทัศน์ของ ผืนดินสีแดงตงชวน - ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวนน้ำตก - เดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

New

ทัวร์จีนคุณหมิงFZB

สายการบิน SHANDONG AIRLINE เดินทาง ส.ค.- ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ - ถ้ำมังกร เป็นถ้ำที่ค้นพบสมัยทศวรรษที่ 80 - ชมเมืองโบราณเผ่าอี๋ - นั่งรถข้ามสะพานที่สูงที่สุดในโลก (สะพานเป่ยผานเจียง) - นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก

New

ทัวร์จีนFOB

สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) เดินทาง เดือน กันยายน 2561 ราคาเริ่มต้น 13,331 บาท สัมผัสความเสียวที่ “จางเจียเจี้ย” - สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - สวยงามกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น ** ไฮไลท์ !! สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (Sky Walk) **

New

ทัวร์เซียงไฮ้FZBPVG02

สายการบิน THAI AIR ASIA X เดินทาง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท ล่องเรือชมเมือง - ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก - ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน - Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก

New

ทัวร์เซียงไฮ้ FSSB

สายการบิน SHANGHAI AIRLINES เดินทาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตื่นตาตื่นใจ หาดไว่ทาน - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ -ชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ -

ทัวร์ปักกิ่งFZBPEK03

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เดินทาง ก.ย – ธ.ค 61 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท เที่ยวชมพระราชวังต้องห้าม เที่ยวหอบูชาฟ้าเทียนถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย ชมวัดหลิงกวง หรือวัดแสงศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจีน ชมกำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวย หรือที่ชาวจีนเรียกว่า“กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นำท่าน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน

ทัวร์เซียงไฮ้ FZB PVG01

สายการบิน JUNEYAO AIRLINE เดินทาง พ.ค. – ก.ย 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ชิมชาที่ หมู่บ้านใบชา - ตลาดเถาเป่า

ทัวร์เซียงไฮ้ FZBPVG02

THAI AIR ASIA X เดินทาง มี.ค – ส.ค 61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท เที่ยวชม!! มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน - ชมสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ณ ย่านซินเทียนตี้ - ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร - ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน - เที่ยวชมหาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จางเจียเจี้ยFZB CSX04

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง พ.ย. – ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท ชมลำธารแส้ม้าทอง เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ชมสะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง - ชม สะพานสายรุ้ง

ทัวร์ปักกิ่ง FZBPEK04

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ก.ย. – ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท ชมพระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมือง - ชมกายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย -ชมกำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน - ช้อปปิ้งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

ทัวร์ฉาซา จางเจียเจี้ยFZBCSX03

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง ต.ค - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท เที่ยว!! ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - ชมวิวเขาอวตาร - - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ฉางซา

ทัวร์จางเจียเจี้ยFZBCSX06

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เดินทาง เม.ย. – ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 18,888บาท เที่ยวชม!!! แสงสียามค่ำคืนของ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่ว - เจียง - ชมสะพานสายรุ้ง - แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก -ชมถนนคนเดินซีปู้เจีย - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" - แวะร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ - ชมมหาสมบัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา

ทัวร์จางเจียเจี้ย CSX12

สายการบิน THAI SMILE เดินทาง ต.ค. – ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา -

ทัวร์กุ้ยหลิน FZBKWL01

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เดินทาง ก.ค. – ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน - ชมสวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณ - ชมถ้ำทะลุ ภายในมีหินงอกหินย้อยซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม - ชมร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่า แก่คนที่ท่านรัก - เที่ยวชม!! ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอี๋หลง - ชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล - อิสระช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใต้ดิน อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

Powered by MakeWebEasy.com