ทัวร์พม่า

New

ทัวร์พม่า FOB

สายการบินนกแอร์(DD) เดินทาง ก.พ.63 ราคาเริ่ม 2,992 บาท 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่าขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชมพระนอนตาหวานสวยงามที่สุดในพม่า

New

ทัวร์พม่า FOB

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง ม.ค. - มี.ค.63 ราคาเริ่ม 6,996 บาท พรีเมี่ยมบุฟเฟต์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระทอง พระลาภมุนี เจดีย์ไจ๊กะส่าน วัดบารมี

New

ทัวร์พม่า PMM01ASL

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 9,999 บาท บชูา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตาพระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป

New

ทัวร์พม่า PMM03CDD

สายการบินนกแอร์ เดินทาง ต.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่ม 2,999 บาท ไหว้พระ 5 วัด ขอพรเต็มวัน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์

New

ทัวร์พม่า PMM02BSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 6,588 บาท ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ขอพรจากพระอุปคุต ขอพรเทพทันใจ 2 องค์ เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

New

ทัวร์พม่าาา PMM01BSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 8,888 บาท พักหรู 4 ดาว!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน พระราชวังบุเรงนอง บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า ช้อปปิ้งที่หงสาวดี

New

ทัวร์พม่า FCUB

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์อนเตอรเนชันแนล เดินทาง ต.ค.62-มี.ค.63 ราคาเริ่ม 11,900 บาท พักหรู 5 ดาว!! ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

New

ทัวร์พม่า FBB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่ม 6,999 บาท สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน กุ้งแม่น้ำเผาสุดหรู !

New

ทัวร์พม่า FBB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ต้องห้ามพลาด พิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

New

ทัวร์พม่า FBB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง พ.ย.62-มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 2,999 บาท เจดีย์เวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ พระหินอ่อน ไหว้พระขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง!!

New

ทัวร์พม่าBT MMR03PG

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พ.ย.62-เม.ย.63 ราคาเริ่ม 10,900 บาท กุ้งแม่น้ำเผา มัณฑะเลย์ สกายน์ เจดีย์เก๊ามูดอร์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน ทัชมาฮาล สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันยาดง

New

ทัวร์พม่าBT MMR021 PG

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พ.ค.62-เม.ย.63 ราคาเริ่ม 11,900 บาท กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูบุฟเฟ่ต์ ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี

New

ทัวร์พม่าBT MMR04 FD

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทาง ต.ค.62-เม.ย.63 ราคาเริ่ม 10,900 บาท กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์

New

ทัวร์พม่า BT MMR04SL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ต.ค.62-เม.ย.63 ราคาเริ่ม 8,999 บาท กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ ตลาดสก๊อด วัดพระหินอ่อน

New

ทัวร์พม่า ZRGN10

สายการบินMYANMAR AIRWAY เดินทาง ม.ค.63-มี.ค.63 ราคาเริ่ม 10,999 บาท กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร พระราชวังบุเรนอง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์

New

ทัวร์พม่า ZRGN11

สายการบินAIR ASIA เดินทาง ม.ค.63-พ.ค.63 ราคาเริ่ม 8,999 บาท บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ซีฟู้ดกุ้งแม่น้ำเผา เป้ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร เมืองย่างกุ้ง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองสิเรียม พระเจย์ดีโบตะทาวน์

Powered by MakeWebEasy.com