ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าราคาถูกFBB12

สายการบินนกแอร์ เดินทาง พ.ย61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่าFBB10FD

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง ต.ค.61 - ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า - เที่ยววัดกุบยางกี - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

ทัวร์พม่าFDFZB

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง ก.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมพระราชวังบุเรงนอง - นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ - นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ - ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี - ชมวัดเจ๊าทัตจีหรือ วัดพระนอนตาหวาน - ท่านช้อปปิ้งตลาดสก็อตซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

ทัวร์พม่าBT-MMR01-DD

สายการบินนกแอร์ เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา - นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมเจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย - สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

ทัวร์พม่าตุลาคม 3 วัน 2คืน FOB

สายการบิน สายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 6,556 บาท 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า

ทัวร์พม่าFBB12FD

สายการบินนกแอร์ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) - ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ - ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน

ทัวร์พม่าโปรFBB

สายการบินนกแอร์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที่ไหนที่สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อน ที่สำคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่องงาน เงินและความสำเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี้เป็นเทพทันใจที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง - ชม เจดีย์โบตาทาวน์ - ชม พระเจดีย์เยเลพญา - บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา - นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง - นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -

ทัวร์พม่าFBB

สายการบินนกแอร์ NOK AIR เดินทาง ส.ค.61- ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท ชม พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ณ เมืองสิเรียม(Thanlyin) - สักการะ เทพกระซิบ พิเศษสุด!! นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน

ทัวร์พม่าอิ่มบุญFZTB

สายการบินนกแอร์ NOK AIR เดินทาง ก.ย. - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท ท่านชม พระราชวังบุเรงนอง - วัดพระไฝเลื่อน - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน - ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการ พระนอนยิ้มหวาน - เยี่ยมชมและนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมเจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า - สักการะเทพกระซิบ - เที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Scott Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนมาร์

ทัวร์พม่าFZTB

สายการบิน NOK AIR เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท ขอพรพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการ พระนอนยิ้มหวาน - ชมวัดพระหินอ่อน - ชมปางช้างเผือก พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่งและบุฟเฟ่ต์ชาบูชิ

New

ทัวร์พม่าFZBRGN06

สายการบิน MYANMAR AIRWAY เดินทาง ต.ค61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท ชมพระราชวังบุเรงนอง - นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตาเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี - นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี - สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน - ชมพระเจดีย์โบตะทาวน์

ทัวร์พม่าFZBRGN05

สายการบิน AIR ASIAโดย เดินทาง ก.ย. - ต.ค 61 ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท ชมพระราชวังบุเรงนอง - นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ - นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน - สักการะขอพรจากเทพทันใจซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก

ทัวร์พม่าFZ

สายการบินAIR ASIA เดินทาง ธ.ค. 61 – มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ชมเจดีย์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน ช พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ช้อปปิ้งตลาดสก็อตซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

Powered by MakeWebEasy.com