ทัวร์ญี่ปุ่น

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FZB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท เที่ยวนาโกย่า-ทาคาย่ามา-มัตสึโมโต้ ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเมืองเก่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตซึโมโต้ ศาลเจ้าโอสึคันนง ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ ถนนช้อปปิ้งโอสุ และมิตซุยเอ้าท์เล็ท พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจกับปราสาทมัตซึโมโต้

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FZB

สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท เที่ยวโซอุนเคียว-อาซาฮิกาว่า-ซับโปโร เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิ้งค์มอสบนพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000 ดอก ชมหอนาฬิกา สวนโอโดริ บ่อน้ำสีฟ้า น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ คลองโตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ ดิวตี้ฟรี และทานุกิโคจิ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ พิเศษ!! แช่ออนเซ็น อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFZB17

สายการบินTHAI LION AIR เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท ชมความสวยงามของ ทุ่งลาเวนเดอร์ ชิมไข่ดำต่าอายุที่หุบเขาโอวาคุดานิ เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,แช่ออนเซ็น

New

ทัวร์ญี่ปุ่นซัปโปโรFZB

สายการบินไทย เดินทาง สิงหาคม 62 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท ชมความงานสวนดอกไม้ ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ณ เมืองฟูราโน่ บินหรูไปกับสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50% โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า พิเศษ!! ออนเซ็น เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FZB06

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้หลากสีที่โทมิตะฟาร์ม ชมสวนชิกิไซโนะโอกะ ชมความงามของบ่อน้ำสีฟ้า เที่ยวชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว อุทยานโมอาย ตลาดปลาซับโปโรโจไก ทำเนียบรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างอิออน, ดิวตี้ฟรี, มิตซุย เอ้าท์เล็ต, ย่านทานุกิโคจิ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ พบกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูซูไว, ปูขน, ปูทาราบะ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FZB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง เม.ย.- ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท เที่ยวนาริตะ-ฟูจิ-โตกียว ชมทุ่งดอกพิงค์มอสกับวิวภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่กับหอคอยโตเกียวสายทรี วัดอาซากุสะ โอวาคุตานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี และชินจูกุ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFZB16

สายการบิน THAI LION AIR เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรัเดย์เต็มๆ 1 วัน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,แช่ออนเซ็น

New

ทัวร์ฮอกไกโดFZB09

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท เพลิดเพลินกับภูเขาทุ่งดอกพิงค์มอส ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000 ดอก ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บ่อน้ำสีฟ้า น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ทุ่งพิงส์มอส สวนทิวลิป ห้างอิออน โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งเต็มๆ 1 วัน พิเศษ!! แช่ออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FZB18

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท เพลิดเพลินกับความงามของทุ่งดอกพิงค์มอส อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน ชมภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FTTB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท เที่ยวโตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FTTB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท เที่ยวญี่ปุ่นช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFTTB

สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เดินทาง มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง Free!! Wi-Fi บนบัส

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFTTB

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง เม.ย.- มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุนั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เยี่ยมชมสัตว์โลกน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ เยือนโจซังเค ออนเซ็น และ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิและ มิตซุยเอ้าท์เลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FTTB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท ฮอกไกโดฟรีเดย์เพลิดเพลินใจอิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิวอุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณเนินพระพุทธเจ้า สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิและ อิออนทาวน์ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFTTB

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง มิ.ย.- ก.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FTTB

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระเยือนดินแดนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิวอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ และอิออนทาวน์ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFTTB

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง มิ.ย.- ก.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิและ มิตซุยเอ้าท์เลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

New

ทัวร์ญี่ปุ่นFTTB

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาชมพูสดใสของดอกพิงค์มอส เพลิดเพลินใจกับสีม่วง ของ ดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ!! ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

New

ทัวร์ญี่ปุ่น FTTN

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง พ.ย.62 - ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และมิตซุยเอ้าท์เลท เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

Powered by MakeWebEasy.com