ทัวร์ต่างประเทศ

New

ทัวร์พม่า PMM01ASL

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 9,999 บาท บชูา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตาพระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป

New

ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

New

ทัวร์ญี่ปุ่นเซนได PJP67

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองกินซังออนเซ็น ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ มัตสึชิมะ ตลาดปลา Nakaminato Fish Market

New

ทัวร์ญี่ปุ่น PJP56

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท ชมซากุระณปราสาทอีกาดำมัตสึโมโต้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แม่น้ำชินซาไกจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น เทศกาลไฟ Nabana no sato สะพานแดงนาคะบาชิ

New

ทัวร์จีน PCN118L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม

New

ทัวร์ญีปุ่น PJP53SL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น เต็มอิ่มชมงานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น "วัดเซ็นโคจิ" ตลาดทาคายาม่า

New

ทัวร์จีน PCN04SC

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง ธ.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สงูกว่า 20 เมตรจากระดบัน้ำทะเล

New

ทัวร์จีน PCN03SC

สายการบินShandong Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท นั่งกระเช้าขึ้นสัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เพลิดเพลินชิมสตรอว์เบอร์รี่ ชม มหศัจรรย์ ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน ชมดอกซากรุะบาน ชมดอกทวิลปิ

New

ทัวร์อียิปต์ FPRB

สายการบินKUWAIT AIRWAYS เดินทาง ก.พ. - เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท พิเศษทานบุฟเฟ่ต์บนเรือชมวิวแม่น้ำไนล์ เมืองกีซา มหาพีระมิด มหาสฟิงซ์ เมืองอเล็กซานเดรีย -ป้อมปราการซิทาเดล เมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า

New

ทัวร์ญี่ปุ่น PJP46XW

สายการบินนก สกู๊ต เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท อิสระเล่นสกี ฟูจิเท็น เที่ยวชมหมู่บ้านชราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า ชมเทศกาลไฟ Nabana no satoWinter Illumination

New

ทัวร์จีน GQ1CGD

สายการบินVIETJET AIR เดินทาง ม.ค.- ก.พ.63 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท ประหยัดเวลานั่งรถ 4 ชวั่โมง ไม่ลงร้านช้อป เขาอวตาร เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ ถนนคนเดิน เมนพูิเศษ ปิง้ยา่งเกาหลี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

New

ทัวร์ญี่ปุ่น PJP41XJ

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท อิสระเล่นสกี ทาคายาม่าสะพานแดงนาคะบาชิ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก

New

ทัวร์ญี่ปุ่น JPGTG

สายการบินไทย เดินทาง ม.ค.63 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท ชม "ปราสาทโอดาวาระ" ปัจจุบันได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

New

ทัวร์ญี่ปุ่น PJP41

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท ลานสกี วัดทองคินคะคุจิ สะพานนาคะบาชิ ทาคายาม่า เมืองฟูกุ ศาลเจ้าไดโกจิ ชมพิธีชงชา ช้อปปิ้งชินไซบาซิ

New

ทัวร์ญี่ปุ่น PJP070SL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ ยูโทคุ อินาริ จุดชมวิวยอดเขาอะโสะแบบ 360 องศา !! เที่ยวเมืองออนเซ็นโบราณ คันนาวะ

New

ทัวร์พม่า PMM03CDD

สายการบินนกแอร์ เดินทาง ต.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่ม 2,999 บาท ไหว้พระ 5 วัด ขอพรเต็มวัน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์

New

ทัวร์ญี่ปุ่น JPG

สายการบินไทย เดินทาง ก.พ.63 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หน่ึงสัญลกัษณ์ของญี่ป่นุ ณ เมอืงมตัสึดะ สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

New

ทัวร์พม่า PMM02BSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 6,588 บาท ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ขอพรจากพระอุปคุต ขอพรเทพทันใจ 2 องค์ เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

New

ทัวร์จีน FWB

สายการบินลัคกี้แอร์ เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท ถนนคนเดินควนไจเซี่ยงจื่อ เมืองตเูจียงเยี้ยน หุขเขาแพนด้า-เม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภเูขาหิมะการ์เซียต๋าก่ปูิงชวน นั่งกระเช้าชมวิว 3 ภเูขาหิมะสันหลังมังกร

New

ทัวร์พม่าาา PMM01BSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 8,888 บาท พักหรู 4 ดาว!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน พระราชวังบุเรงนอง บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า ช้อปปิ้งที่หงสาวดี

New

ทัวร์เวียดนาม DAD06

สายการบินVietnam Airlines(VN) เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท บินสายการบินประจำชาติ Full Service นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์+กุ้ง Lobster โบสถ์สีชมพู สะพานแห่งความรัก

New

ทัวร์มาเก๊า MFM04

สายการบินAIR ASIA เดินทาง ธ.ค.62 - ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เที่ยวครบเต็มอิ่ม 3 เมืองไหว้พระเสริมดวงต้อนรับปีใหม่ พิเศษชมวิวชั้นสูงสุดบนหอไอเฟล วัดเจ้าแม่กวนอิมมาเก๊า เดอะเวนีเซียน จตุรัสเซนาโด้ ไห้วพระวัดแซกงหนิว วัดหวังต้าเซียน สาวงามเมืองจูไห่

New

ทัวร์รัสเซีย VKO01

สายการบินMahan Air เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท สัมผัสความงดงาน ดินแดนหมีขาว มหาวิหารเชานต์บาฟวิล พระราชวังเครมลิน สถานีสแปร์โร่ฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดนิเมืองมอสโคว์

New

ทัวร์ตุรกี IST03

สายการบินMahan Air เดินทาง ม.ค. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโคเกีย ม้าไม้เมืองทรอย อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน

New

ทัวร์ตุรกี IST02

สายการบินTURKISH AIRLINE เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท บินตรง+บินตรงภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม

New

ทัวร์จีน DYG06

สายการบินTHAI VIETJET(VZ) เดินทาง ธ.ค.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 8,989 บาท เมืองฉางเต๋อ จางเจียเจยี้ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด ถนนคนเดินซีปู้เจีย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ทางเดนิกระจกริมหน้าผา ถ้ำประตูสวรรค์

New

ทัวร์จีน DYG05

สายการบินVIETJET AIR เดินทาง ธ.ค.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 6,989 บาท เมืองฉางเต๋อ สวน TAOHUAYUAN เมืองจางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด สะพานแก้วยาวที่สดุในโลก

New

ทัวร์ญี่ปุ่น NRT23

สายการบินAIR ASIA X (XJ) เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท ตระการตาสวนสนุกซากุระมัทสึดะ เล่นสกีสุดมันส์ ชมความงดงาม ปราสาทโอดาวาระ วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคโค ช้อปปิ้ง ชินจุกุ ฮาราจุกุ พิพิภัณฑ์แผ่นดินไหว

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS06

สายการบินTURKISH AIRLINE เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท เข้าบิลิซี่ ออกบาทูมี่ ไม่ย้อนทางไม่เหนื่อย นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาชเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัด

New

ทัวร์ญี่ปุ่น NRT22

สายการบิน Scoot เดินทาง มี.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท ชมสวนซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สวนอุเอโนะ มากุโระริเวอร์ จิโดริกะฟูจิ วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจุกุ ฮาราจุกุ

Powered by MakeWebEasy.com